Föreningar

Berghamns hamnförening – där går det som en dans

HÖGA KUSTEN’s Skoterklubb – med egen sektion i Norabygden

Lövviks By och Idrottsförening, BIF  – aktiv byförening med många aktiviteter

Norabygdens IK – aktiva på facebook

Nora hembygdsförening

STF Höga Kusten – följ de intressanta aktiviteterna i närområdet

Östbygdens byförening – Norabygdens östra utpost

Östbygdens Spelmän – spelar så det spritter i hela kroppen

Föreningssidor som bör uppdateras

Norakören  Nytt namn,  Nora-Skogs-kören   ( Mest FB)
Noraströms Båtklubb   Uppdateras?
Nyadals Intresseförening     Uppdateras?  (Mest på Facebook)
Skiringens väg och fiskevårdsförening  Uppdateras?
Utviks Bygdegårdsförening.   Nyskapas? Vem?

Annonser