Program 2018

Händer i sommar …

I kalendern finns detaljer om varje evenemang.

17 – 20 maj Pilgrimsvandring

26 maj Vårfest i Lövvik

2 juni Allaktivitetsdag i Lövvik

6 juni Öppet hus på Nordvik

22 juni Midsommar på Hembygdsgården och i Lövvik

24 juni Vandring på Norrstigen

26 juni Sommarcafé öppnar i Hembygdsgården

30 juni NORA-dagarna

29 juni – 1 juli Ungdomsläger Jakt & Fiske

1 juli ”1000 trädgårdar” på Honungscaféet

3 juli Vandring till Predikstolen

3 – 22 juli, Nybergs Loppis i Östanö skola

7 juli Loppis i Lövvik

7 juli Dans på bryggan i Berghamn

10 juli Bergsvandring till ED-koja

10 juli Slåtterdag på Sälje fäbodar

11 juli Allsång i Noraparken

14 juli Cykling Norafjärden runt, marknad i Torrom och kvällsfest i Lövvik

15 juli Lands ”Öppen trädgård” på Honungscaféet

15 juli Musikkafé i Utvik

17 juli Kyrkogårdsvandring

20 – 22 juli Pilgrimsvandring

24 juli Grillafton Båtmanstorpet

5 augusti Hembygdsgårdarnas dag

10 augusti LEDIN-AFTON i Lövvik

18 augusti Surströmmingsfest i Utvik

24 augusti Musikkafé i Lövvik

30 augusti Berättarafton på Hembygdsgården

Nora Hembygdsförenings sommarprogram 2018

12/5: Tunnbrödets Dag på Hembygdsgården  kl 11:00-15:00

Kom och prova på att Baka, köp med hem, ta en nybakad kaka o kaffe o NJUT

22/6: Midsommarfirande Hembygdsgården  kl 13:00

Åke & Karin  spelar & underhåller, resning av och dans kring stången.

Kaffeservering, lotteri, fiskdamm.  Kom väldigt gärna i din HEMBYGDSDRÄKT, medtag blommor till stången så pryder vi den tillsammans!

24/6: Vandring på Norrstigen från Nordvik till Utviks g:a skola kl 13:00

Samling vid Nordviksskolan kl 13:00.  Tore Ramström berättar, lotteri, korv o kaffe finns att köpa. Samarr. med Utviks Byagårdsförening.

Info Gerd Norberg,0613-50187,  Per-Åke  0705925940

30/6: NORA-dagarna på Hembygdsgården  i Nora  kl. 13:00

Utdelning av Norastipendiet. Hela Nora bakar – hembakat, servering, lotteri.  Musik: Sara Öhlen & Pelle Nordlander   Lokal ‘MiniMarknad’    Hönsgård.

1/7:  Kl 11:00  Gudstjänst  m kyrkkaffe

Hembygdsgården, Cafe’  Onsd – sönd kl 11-17   hela juli

Kaffe, hembakt fikabröd, mackor, våfflor, enklare maträtter mm

 Info Lotta Forsman 0708616190.  

3/7:  Vandring till Prediksstolen, Uland, Eden  kl 18:00

En annorlunda klippa,’Prediksstolen’, där det ska ha hållits gudstjänst.

Från Salteå, kör mot Eden, skyltat, samling kl 18:00.  Tag med eget fika!

Info Birger Jonsson 070-3480241, Per-Åke 0705925940   

10/7: Bergsvandring till Erik-Danielskoja i Bölesta 18.00

Vandring efter leden till E-D-kojan i Bölesta.  Samling i Bölesta by.

Info Hans Öhman 0730462886, Per-Åke 0705925940  . Tag med eget fika

17/7: Kyrkogårdsvandring Nora kyrkogård  kl 18:00

Tore Ramström: ”Den medeltida dopfunten ”. Rundvandring i kyrkan.

Hembygdsföreningen och Kyrkan bjuder på fika. Info Kerstin P 0705817688.

24/7: Grillafton vid Båtsmanstorpet, Salom kl 18:00

Samling i Salom, skyltat fr Torromsskolan.  Kaffeservering, Grillning,

Kolbullar, Allsång med Annica Stockberg.   Info Per-Åke 0705925940.

5/8: Hembygdsgårdarnas Dag 13:00

Utställning gamla Moppar, moppe-race, bagarstugan öppen, Musik Noratrion.

Östbygden, Berghamn och Östanö Skola

30 april, Traditionellt valborgsmässofirande med brasa & vårsånger. Brasan tänds 20.00. Kaffeservering.

Allmän Städdag den 12 maj, kl 10.00. Skolan städas ute och inne. Ett gäng går upp till Nipstugan för vårstädning. Vi samlas tillsammans i skolan vid 14 tiden för gemensam grillning & fika.

17-20 maj Pilgrimsvandring

29 juni – 1juli, Ungdomsläger Jakt & Fiske (9 -15 åringar)

7 juli från 17:00, Dans på bryggan i Berghamn med Lars-Ingoz.

10 juli 14.00 ”Slåtterdagen” på Sälje fäbodar, samarrangemang Östbygden och Ramsta byförening. Ta med stol, lie eller räfsa och kanske din fiol och något gott att äta och dricka! Underhållning.

20-22 juli  Pilgrimsvandring

3 – 22 juli, v 27-29 Nybergs årliga Loppis

Lövvik

Lördagen den 26/5  kl 19.00  VÅRFEST. Middag med underhållning av Fröberg&Sjöberg

Lördagen den 2/6  ALLAKTIVITETSDAG

Midsommarafton 22/6 kl 13.00 Dans-lekar och förs. av lotter och fika samt fiskdam, Petsson, Pippi.

Lördagen7/7  kl  10.00-14.00 Loppmarknad ,hyr ett eget bord och sälj era överblivna  saker. Bordshyra 100:-. Anmälan till Kurt. Försäljning av fika.

Lördagen 14/7 kl 10.00 Cykling Nora runt, Marknad vid målet i Torrom.  Grillbufe’ i Lövviks Föreningshus, 300:- inkl. inträde. 070/3222996. Enbart inträde 150:-. Kl 2100 Dans till  NYLANDS JÄRNS  orkester. FREDRIK&RICKARD  och JOHN TIMTIACO underhåller.

Fredagen den 10/8 LEDINAFTON med NORAKAPELLET  Kl 2000-0000. Gästuppträdande av TOMAS LEDIN. Biljettpris 495:- inkl. mat,dryck&underhållning kl 1800-2000

Förköp 076/1409309.  Swish 076/1409309

Fredagen den 24/8 kl 19.00 Musikcafe  med underhållning av  LENA STOMPERS. Fika och lotterier

Utvik

2018-06-24 kl 13, Vandring Norrstigen med start på Nordvik. Försäljning av fika vid Utviks Bygdegårdsförening.

 2018-07-15 kl 18, Musikcafé . Pick-nick med egen matsäck från kl 16.

 2018-08-05 kl 11, Gudstjänst

 2018-08-18 kl 18, Surströmmingsfest!

Nordvik och Nordvik Trädgårdar

6 juni ÖPPET HUS, se vidare på http://www.nordviktradgardar.se

Annonser