Norasundet

Mellan Nora kyrka och Salomsholmen rastar mycket sångsvan, grå- och kanadagås samt tranor under april mellan vägen och sundet.

Norasundet

I början av maj kan stora ljungpiparflockar rasta, oftast på nyplöjda fält. Mycket småfågel rastar här i april och början av maj och sånglärkornas sång bildar en uppskattad ljudkuliss. Sena kvällsbesök från slutet av maj kan bjuda på sjungande näktergal vid buskmarkerna nära Salomsholmen och hornugglor ses ofta jaga över åkermarken.

Ett favoritställe är strax före Grötom vid en aspdunge, eller nere vid en illa medfaren lada.

Att ta med ordentligt med fika och sittunderlag, och slå sig ner med vårsolen skinande i ansiktet är en riktig höjdare. Här kan mängder med svanar, gäss, änder och vadare rasta under april och en vecka in i maj.

Lokalen är perfekt belägen för att kunna följa sträckande tranor och rovfåglar på väg till häckplatserna längre norrut. Det är oftast mellan kl 9. och 13 på dagen som dessa kan ses cirklande under den tilltagande termiken.

Under sommaren ses grågäss och skäggdoppingar med ungar, och beroende på vattenstånd rastar en hel del vadare, änder och tranor vid sundet. Under hösten och fram till isläggningen rastar stora mängder (upp till 1000 ex) kanadagäss, ibland tillsammans med sällsyntare kusiner som säd- och vitkindad gås

 

%d bloggare gillar detta: