Projekt: Kommersiell service 2020 i Nora

Sen starten på den nya butiken 2017 (Träffpunkten), har omsättningen på butiken ökat väsentligt. Ett nytt kundunderlag med ett större upptagningsområde gör att butiken är positivt trångbodda med brist på utrymmen för t ex post, paket och cafédel. Samarbetet mellan ICA och Noramacken är grunden för att kunna utveckla Träffpunkten ytterligare.

Syftet med projektet Kommersiell service 2020 i Nora (Jnr: 2020-2159) (är att utöka kommersiell service genom att tillskapa mera utrymmen för post och paket samt ökad tillgänglighet. Turister och fritidshusägare är viktiga och köpstarka kunder på orten under sommartid då vi fördubblar befolkningsmängden. ICA Strömmen är från och med juli 2020 utlämningsställe för PostNord. För att verksamheten för utlämning av paket ska fungera behövs det tillskapas mera utrymme för förbättrad tillgänglighet. Behovet av mötesplatsen/café är också stort men omfattas inte av denna ansökan.

%d bloggare gillar detta: