Syfte och genomförande

Skärmklipp

Syftet med projektet är att mobilisera för näringslivsutveckling på orten och efter den turistväg som löper genom området. Projektet genomförs av ett nätverk av organisationer och företag på orten. Den röda tråden och fokus är fem noder som har möjlighet att utvecklas genom projektet.

Genom det nya innovativa sättet att arbeta där en operativ arbetsgrupp från hela bygden leder arbetet och där företag och föreningsliv blir referensgrupper, med Kramfors Kommun som en aktiv samarbetspartner, förväntas de konkreta målen vara nya besöksanledningar/attraktioner, arbetstillfälle och nytt företag.

Projektet består av gemensamma möten i form av processmöten, idéseminarier, bearbetning av idéer och aktiviteter, samt marknadsföring i form av trycksaker och framtagande av hemsida.

Projektansökan

Preliminärt direktiv – styrdokument för vårt utvecklingsprojekt direktiv0-6

Arbetgruppen består av:

Åke Sjöberg, projektledare, 070-546 62 57 och 073-024 61 08, noramacken@mail.se

Tommy Bergquist, tommybergquist@hotmail.com

Kristina Engblom Sundbaum, kristina.engblom.s@gmail.com

Margaretha Öhman, 070-659 40 83, margaretha.ohman.allsta@gmail.com

Per-Åke Nordquist, 070-592 59 40, per-ake.nordquist@knowit.se

Lennart Ramström, 070-6720983, lennart.ramstrom@kramnet.se

%d bloggare gillar detta: