Norabygdens förhistoria

Stenåldern 8000 – 1800 f. Kr

Mesolitisk tid 8000-4000 f. Kr.

Under mesolitisk tid kom Nora upp ur havet. I början av perioden var vattennivån 250 m.ö.h. och i slutet låg den på 80 m.ö.h.  I början av den här perioden var klimatet varmt och torrt , det växte tall och björk. I slutet av mesolitisk tid började det växa al, alm,ek och hassel.

Neolitisk tid 4000-1800 f. Kr. 

Vid den här tiden hade vattnet sjunkit till 50 m.ö.h. Utifrån de fynd som är hittade kan man se tre grupperingar av föremål, dels från två havsvikar, en vid Ry och den andra vid Skullersta, och dels utefter ett havssund, det som idag är dalgången mellan byarna Östanö och Lide på ena sidan och med Allsta och Ramsta på andra sidan .

Det ser ut som att stenåldersmänninskorna jagade och fiskade vid havsvikarna där det var gott om säl. Under den här tiden utvecklades en egen kultur inriktad på jakt och med redskap tillverkade av kvarts och skiffer. 

Exempel på stenåldersfynd från byar i Norabygden

  • Östanö – Håleggad mejsel hittad på 55 m.ö.h. tillverkad av finslipad gråsvart bergart.  
  • Lide – På mellan 50-55 m.ö.h. har två fynd av skiffer gjorts. En spets med mothakar och tånge tillverkad i mörkgrå till gul skiffer. Samt en yxa tillverkad i rödbrun skiffer.
  • Allsta – Nätsänke återfunnet 70 m.ö.h.   Yxa med skafthål.
  • Ry – Tre håleggade mejslar dåligt med uppgifter om vart de återhittats men utifrån andra fynd som gjorts i närheten borde de kunna dateras till stenåldern.
  • Ett nätsänke har även hittats i Ry det låg på 25 m.ö.h. och ca 1 meter under markytan i sandig jord, det kan ha tappats någon gång under stenåldern.
  • En stenklubba med skaftränna.
  • Tre mejslar av skiffer och troligen en spjutspets av skiffer samt en krumkniv av skiffer.
  • Skullersta – Basfragment av tveeggad krumkniv tillverkad i svart skiffer och en  skifferspjutspets med stora hullingar, båda funna på 60 m.ö.h.

Karta

Norabygden under stenåldern.

Bronsåldern 1800 – 500 f. Kr.

Under den här perioden blev det kallare och fuktigare klimat än på stenåldern, granen kommer.

Karta

Norabygden under bronsåldern.

Järnåldern 500 f. – 1050 e. Kr.

Nu är klimatet kallt med hög sommarnederbörd. Det växer mest tall, gran och björk.

Karta

Norabygden under järnåldern.

Källor: David Loeffler Umeå Universitet, Länsmuseet Västerrnorland, Evert Baudou. Denna text är sammanställd av Anneli Westman.

%d bloggare gillar detta: