Erik Daniels led

Erik Daniel var en fri själ som levde i Norabygden på 1800-talet. Han byggde ett tjugotal kojer runt om i Norabygdens skogar där han levde hela sitt liv. Tack vare ideella insatser från Nora hembygdsförening och stöd från Skogsstyrelsen finns nu en vandringsled som förbinder kojorna med varandra.

Här finns historia och kartor över Erik Daniels led.

%d bloggare gillar detta: