Salteå och Allsta

Salteå

De finns två ställen som är lämpliga att spana från. Först vid transformatorn längs vägen mot Lövvik samt vid kraftledningen strax före Salteå.

Det finns en liten ficka att ställa bilen på nära kraftledningen, och där man kan spana av åkrarna ner mot Norasundet framför allt under april.

Stora flockar sångsvanar, gäss, tranor samt ringduvor, kråkfågel och skrattmås kan beskådas, kanske på lite väl långt håll. Från ställverket har man uppsikt över ett åutlopp, som bjuder på öppet vatten relativt tidigt.

Svanar, gäss och änder och tranor brukar rasta här under april. Vadare som gluttsnäppa och ganska ofta brushanar brukar ses nere vid den betande strandängen. Relativt ofta brukar någon gråhäger besöka lokalen och trast- samt bo- och bergfinksflockarna brukar vara stora i slutet av april.

Allsta

De betade ängarna med några surhål och lövdungar mellan Allsta och Ramsta kan under april-maj och augusti-september bjuda på mycket småfågel av olika arter, samt en hel del rastande vadare kring surhålen.

 

%d bloggare gillar detta: