”Bo, Leva, Verka i Norabygden”

Nu är det Norabygdens tur att inventera hus och fastigheter som inte nyttjas fullt ut! Inventeringar pågår runt om i Sverige för att skapa livaktiga bygder med folk i alla hus. Projektet ”Bo, Leva, Verka i Norabygden” är ett projekt som drivs av Nora Hembygdsförening tillsammans med Nordviks Naturbruksgymnasium och med stöd av Leader Höga Kusten och Kramfors Kommun.

Norabygden har ett gott rykte och fler vill bo här. Men var kan man bo? Finns det hus, fastigheter, gårdar eller tomter här i bygden som kan bli en bostad för de som med söker med ljus och lykta för att få bli Norabor? Ju flera som hittar en möjlig bostad i bygden desto fler blir vi som bidrar att utveckla trakten.

Möten

att söka utvecklingsmedel

%d bloggare gillar detta: