Sursundet

Från parkeringen vid ICA-affären har man god utsikt över rastande gäss, änder och vadare under vår och försommar.

Även under stränga vintrar kan det vara givande att besöka vägbron för att se vad som dröjt sig kvar vid det strömmande vattnet. Ibland ses svanar, knipor och kanske någon smådopping.

Sursundet – från vägbron i Torrom

Regelbundna under vintrarna är gräsänder och strömstare.

Under senare delen av april brukar isen försvinna, och det blir den bästa tiden för att se många olika arter.

Till häckfåglarna hör knölsvan, skäggdopping, vigg och kanske något par sothöns. Från andra halvan av maj och under juni kan man med fördel besöka lokalen från 23-tiden och fram till 6-7 tiden på morgonen. Då är det sommarnattens läten man skall lyssna efter.

Regelbunden är rör- och sävsångare, medan vattenrall, småfläckig sumphöna, rördrom och vaktel förekommer mer sporadiskt, men varje år uppträder någon av dessa arter i omgivningarna.

%d bloggare gillar detta: