Möjligheter i närtid

(För mer långsiktiga tankegångar se Tankar …)

  • Vi kan få ekonomiskt stöd från jordbruksverket. Beslut fattas inom kort.
  • Vi kan lansera denna hemsida och börja använda den i vår marknadsföring och kommunikation.
  • Vi kan uppvakta länsstyrelsen och få tillstånd för gemensam skyltning.

skyltmall

  • Vi kan bygga enkla, gemensamma och billiga hemsidor till de mindre näringsidkarna. Se exempelvis Östanö Allt i Allo
  • Vi kan alla sprida information om ED-lederna. Skicka länk till dina vänner.
  • Vi kan redan nu skapa ett sommarprogram för nästa sommar och marknadsföra det gemensamt. (Konserter, cykellopp, kanotlopp runt norafjärden, ”loppisdagen” där vi intensivkör med allt från bagagerumsloppis till garagerensning till vanliga loppis runt hela socknen mm)
  • Vi bör fundera över områdets gränser. Kanske är den gamla sockengränsen bra att följa. Då skulle det bli ungefär så här:

grundkarta

  • Ordförandena i respektive byförening (Lövvik, Östbygden, Nyadal, Torrom) kan göra en beskrivning av unikiteter i respektive hörnsten. Behövs till hemsidan mm.
  • Kan vi få till ett ”Ungdoms-norabygds-råd”? Det är ju de unga som ska ta över och driva det här arbetet vidare. Det kan dels vara ungdomar som bor här och dels fritidsboenden och ungdomar med stark anknytning till bygden (exempelvis Noratrion).
%d bloggare gillar detta: