Delprojekt

Projektet kommer att ta fram underlag för att sjösätta ett antal delprojekt. Idéer och former kommer att utvecklas i olika arbetsgrupper.

Genomförandet av delprojekten finns inte finansierade i detta projekt. Nya ansökningar om stöd kommer därför att utformas inom ramen för projektet. Exempel på delprojekt som vi redan nu anar är:

  • Framtagning av gemensam skyltning för näringsidkare
  • Utveckling av besöksturism på Storön
  • Försöksanläggning för fossilfri elproduktion baserad på ångmaskin och skogsråvara
  • Utveckling av våra delar av Höga Kusten leden (dragning, avlopp, vatten, övernattning mm)
  • Etablering av gemensamt sälj- och distributionsstöd för lokala producenter vid Träffpunkt Nora.
  • Etablering av mikrobryggeri för ”Erik-Daniels vandringsöl”. Se även ED-leden.
  • Etablering av företag för hushållsnära tjänster. Se exempel här.
  • ”Lupinfritt Nora” – projekt för att rädda vårt ekosystem från inversiva växter.
%d bloggare gillar detta: