Norabygden – en del av Höga kusten

Vårt världsarv

Den 29 november år 2000 antogs Höga Kusten som världsarv. Trots utnämningen är det dock ingen nyhet att området med sitt särpräglade landskap är unikt. Höga Kustens omväxlande terräng har alltid fascinerat besökare och turismen har därför genom årens lopp blivit en naturlig del av området.

Varför blev då Höga Kusten utnämnt till världsarv? Starkt förenklat kan konstateras att Världsarvskommittén föll för Höga Kustens unika landhöjningsgeologi. På ingen annan plats är landhöjningen sedan den senaste istiden så stor och går att påvisa så konkret. Hela området är ett enda stort vittnesmål om hur processen gått till.

Inlandsisen var tre kilometer tjock över Höga Kusten. Nedtryckningen var enorm, som mest låg markytan 800 meter under den ursprungliga nivån. Allt eftersom isen smälte minskade trycket och jordskorpan höjde sig.
Från början gick det snabbt, cirka 10 centimeter per år. När isen lämnade området hade landet redan höjt sig 500 meter. Den totala landhöjningen sedan dess är 286 meter. Den högst belägna högsta kustlinjen går att hitta på Skuleberget i Vibyggerå.

Numera höjer sig marken en knapp centimeter per år. Forskare beräknar att landhöjningen kommer att fortsätta i ytterligare 5 000 år, vilket skulle innebära en landhöjning på ytterligare 50 meter.

Länkar

Information om världsarvet: Världsarvet Höga kusten

Sweden’s official website for tourism and travel information: Visit Sweden – The High Coast

Höga kusten turistservice: Välkommen till Höga kusten

%d bloggare gillar detta: