GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

           Önskar ’Framtid Nora’

Lördagen 18 dec stod några ’tomtar’ från Husinventeringsgruppen och bjöd på glögg & pepparkakor, välvilligt sponsrade av ICA Strömmen.

Där gavs också information om den pågående Husinventeringen i Nora, där målet är att vi ska försöka få en ännu mer livaktig Norabygd och få tomma fönster att lysa på nytt.

Helt enkelt öka inflyttningen i Nora, för att bibehålla och helst öka allmän service, och kanske på sikt tex  få igång skolan igen.

Men var kan man bo?

Finns det hus, fastigheter eller tomter här i bygden som kan bli en bostad för de som med söker med ljus och lykta för att få bli Norabor?

Kan vi få din hjälp?

Se dig omkring lite extra i din by. Finns hus som behöver glada röster innanför ytterdörren, lampor tända året om. Vet du någonstans där nya bopålar kan slås ner eller finns en fastighet som kan komma ut till försäljning? Känner du ägarna eller vet vem som fastigheten tillhör?

Ju flera som hittar en möjlig bostad i bygden ju fler blir vi som bidra att utveckla trakten.

Hör av dig till oss i Norabygdens Framtidsgrupp och berätta.

Vill du delta i kontaktgrupp med inventeringen så säg till. Du behövs.

Projektet är ett samarbete mellan Nora Hembygdsförening och Nordviksskolan tillsammans med Kramfors Kommun och Leader Höga Kusten.

P-Å Nordquist  Kristina E Sundbaum  Bruno Fahlen  Roger Svanholm  Bengt Könberg

070 – 592 59 40          070 – 536 58 28         070-2002070    0706001449          0706971109

‘Tomtarna’ Per-Åke, Roger, Bruno & Bengt bjöd på glögg o informerade om husinventering, Norahemsidan mm.

Hans Öhman, Östanö och Allsta

Vår gode vän finns inte längre i det vackra landskap som korsas av ED-lederna och de andra vandringsvägarna.

Det var en gåva att få lära känna Hans under hans sista år. Känslan för naturen och bygden strålade på alla oss som fick längre eller kortare stunder av samvaro.

En stund av spekulationer och småprat i bastun nere vid Skiringen. En förmiddag med röjning och märkning av ännu en sträcka på ED-leden. En generös och hjälpsam insats när den stora granen på tomten skulle fällas. Berättelser från bygden över en god bit mat. Engagerad vägledning vid STFs vandringar. Det var rikedomar som Hans gärna delade med sig av.

Hans i sitt rätta element – i arbetet med ED-lederna.

Under vintrarna var skidåkning ett stort intresse. 50 starter i flyktingloppet är nog ett svårslaget rekord.

”I ljust minne bevarad … ” fick en särskild innebörd när vi nåddes av det dystra budskapet om att Hans inte längre finns bland oss. Låt oss alla bidra till att spåren av hans gärning blir en bestående gåva i och till Norabygden. Håll leden och berättelsen om ED och Hans insats levande.

/Ulf och Hasse

Anteckningar från senaste Landsbygdsrådet

Framtidsgruppen Norabygden vill här rapportera från senaste Landsbygdsrådet den 9 september, du hittar anteckningar här. Hör av dig med förslag eller idéer om hur du ser på din bygd, vad som behöver utvecklas eller om du vill ställa oss en fråga eller rapportera om något. 

Många förfrågningar har nått oss om möjliga bostäder i bygden. Nu startar ett projekt för inventering av ej fullt nyttjade bostäder i vår bygd, Bo Verka Leva i Norabygden. Hör av dig om du har några eller förslag eller bara vill diskutera frågan.

För Norabygdens Framtidsgrupp och representanter i Landsbygdsrådet. 
Tommy Bergquist; tommybergquist@hotmail.com
Kristina Sundbaum; kristina.engblom.s@gamil.com

Eldveckan i Höga Kusten vecka 44

Söndag 31 oktober klockan 12 – 15 på Hembygdsgården i Gräta.
Bagarstugan öppen, kom och prova på, köp nygräddat Tunnbröd direkt från hällen.
Kolbullar samt kaffe serveras.

Fredag 5 november klockan 18:00 på Båtmanstorpet i Salom.
Berättarafton för stora & små, om Allhelgona, traditioner, spöken mm.
Samling vid byvägen i Salom, bredvid Salom 111, för promenad i skymningen upp till Båtsmanstorpet,
Där det berättas historier, bjuds på korv med bröd, saft o kaffe.
Du får GÄRNA själv berätta nån skröna eller historia.
Fritt för barn, frivillig entrépeng för vuxna. ANMÄLAN senast Onsdag 3 november till 0705925940, Per-Åke, begränsat antal.
Kom gärna utklädd.
Välkomna
önskar
Nora Hembygdsförening

Allhelgonahelg