Skoterleden i Lövvik

I fredags vaknade vi till ett soligt Lövvik, Valkallen visade stolt upp sig från sin bästa sida. Idag skulle det äntligen bli av. Vid tiosnåret kunde man höra hur helikoptern närmade sig, idag skulle vi äntligen lyfta upp materialet till Valkallens topp och till skoterleden.

Sammanlagt blev det 21 st lyft, varav 5 st lyft till toppen och 16 st lyft till skoterleden.Till toppen levererades det ved och byggmaterial och till skoterleden träflis.

Att lyfta upp alla säckar med flis gick lätt och smidigt för piloten, men nu väntades mer arbete för att skotta ut allt material på leden. Så i söndags samlades ca 30 st vuxna och barn, för att tillsammans göra en arbetsinsats. Alla gjorde ett otroligt bra arbete och det blev verkligen ett lyft för leden.

Nu hoppas vi på en snörik vinter så att alla skoterälskare får njuta av Valkallens topp.Vi i Lövviks BIF vill tacka alla som hjälpt till på olika sätt, utan er hade detta inte gått att genomföra🌹Tack!😊

ErikDaniels-vandring Sönd 18 okt kl 11:00 Skullersta – Holsklippen

HEJ alla sugna vandrare, ED-leds människor!

Nu på Söndag 18 okt hoppas vi på lite SOLSKEN (länge sen sist, varit mycket regn på sistone).

Är DU o dina vänner sugna på en fin promenad på ED-leden, mellan  Skullersta o Holsklippen?

Prognosen säger ju uppehåll o kanske lite sol då – bara att hoppas det stämmer.

Vi går ’Corona-säkert’ dvs håller avstånd. Kontakt är tagen med älgjaktledaren , så ingen jakt kommer pågå i området vi går igenom.

Tanken är att vi ställer nån/några bilar nära Holsklippen, o sen åker till Skullersta, så slipper vi gå båda vägarna.

Därför, anmäl gärna till mig, Per-åke Nordquist, 0705925940 om du tänker delta.

För enkelhets skull – vi samlas vid ICA Strömmen ca 10:30 , för avfärd att lämna nån bil vid Hol, sen vidare till Skullersta.

Samling i Skullersta  o avgång kl 11:00 ,

Vandringen tar c:a  1-1,5 timme

Medtag eget FIKA o dryck!

Sprid gärna till fler intresserade.

VÄLKOMNA!

Poströstning till Årsstämman Noramacken

KALLELSE TILL STÄMMA FÖR NORAMACKEN EKONOMISK FÖRENING

DATUM: 28 oktober 2020

   KLOCKAN: 19.00

PLATS: FÖRSAMLINGSGÅRDEN TORROM(ENDAST Styrelse + revisorer!)

DAGORDNING.

§ 1 Val av ordförande vid stämman och anmälan om protokollförare

§ 2 Godkännande av röstlängden

§ 3 Val av en eller två justeringsmän

§ 4 Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning

§ 5 Fastställande av dagordningen

§ 6 Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen (bifogas)

§ 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt hur vinst/förlust enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

§ 8 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

§ 9 Fråga om arvoden till Styrelseledamöter och revisorerna

§ 10 Medlemsavgift för kommande verksamhetsår

§ 11 Beslut om antal ledamöter som ska väljas   

§ 12 Val av styrelseledamöter

§ 13 Val av revisorer

§ 14 Val av valberedning

§ 15 Övriga ärenden som ska tas upp på stämman enligt lag eller stadgar

§ 16 Avslutning

P g a Covid 19 och de av FHM utfärdade restriktionerna har Styrelsen beslutat att Årets stämma skall hållas med enbart poströstning. Poströsten bifogas i kallelsen till alla medlemmarna.

Det innebär att enbart styrelsen och revisorerna kan närvara i stämmolokalen vid årets stämma.

GLÖM INTE ATT SKICKA IN DIN POSTRÖST SENAST DEN 23 OKTOBER (använd det bifogade portofria svarskuvertet)

Styrelsen Noramacken Ek förening

Anna Holmlund cyklar Norafjärden runt

En av de varmaste dagarna i sommar kunde man se Anna Holmlund cykla Norafjärden runt. Hon hade redan efter fjolårets lopp planer på att delta i tävlingen även 2020. Men det populära cykelloppet blev i likhet med många andra aktiviteter detta år inställt. Anna lät sig dock inte nedslås utan genomförde loppet på egen hand, eller tillsammans med sin sponsor Janne Jonsson, Future, och mamma Margaretha. I följebilen kunde man se pappa Lars och Jans hustru Carina. Som uppvärmning hade Anna dagen innan cyklat Alnön runt.

Starten gick från Björkudden med första stopp i Skullersta hos goda vännerna Lisbeth och Egon Boman.

Färden fortsatte sedan mot Lövvik, där vi hade förmånen att träffa sällskapet, och paus med en banan innan sista etappen tillbaka till Björkudden.

Trasmattans Dag och Hembygdsgudstjänst i Noraparken

Trasmattans Dag firades vid Träffpunkt Nora

I lördags anordnade Annika Näslund Trasmattans Dag i Nora, då hon ställde ut flera av sina egenvävda mattor på uteplatsen framför ICA Strömmen.

Dagen firas på lite olika datum runt om i landet, tanken är att handvävningen uppmärksammas och kan leva vidare.

Annika väver dem hemma i Folkja, bor i Umeå under vinterhalvåret.

Ett av Annikas alla färgglada alster, mattan ‘Gammjänta’

Färgladda mattan kallad ‘Gammjänta’

Hembygds-gudstjänst i Noraparken.

I söndags var det Hembygdsgårdarnas Dag – Coronan satte dock stopp för firandet på lördag, då det var planerat en återinvigning av Hembygdsgården efter renoveringen, samt firandet av Nora Hembygdsförening 80 år. Men detta fick tyvärr ställas in som så mycket annat detta år. Förhoppningsvis får vi fira föreningens 81-årsdag nästa sommar istället.

Nåväl Gudstjänst blev det iaf, ledd av Esa Snaula , kantor Annika Stockberg, skönsång av Sanna Norberg,  samt värdar Monica Könberg och Gunilla Bergvall, detta i solens sken på Noraparken.

Sanna Norberg ackompanjerad av Annica Stockberg.

Efteråt bjöd Hembygdsföreningen in till gott kyrkkaffe i Församlingsgården.