Årsmöteskväll med nora hembygdsförening

Fullmånen lyste upp trakten från en klar himmel. Även de mörkaste skrymslen blev synliga i månljuset. En oroande tidig vårvind smög sig runt knuten på Östanö skola. Den glansis som täckt gårdsplanen fick ge vika medan grästuvorna på gårdstunet blev synliga igen. Kanske är våren redan här?

Föreningsdöden som sägs råda i landet är inget Nora Hembygdsförening kan sägas vara drabbad av. Denna vackra vårvinterkväll samlades ett 25-tal aktiva medlemmar för redovisning och rapport över den stora verksamhet som genomfördes i föreningen under 2019.

En imponerande verksamhetsrapport redovisades. Allt från midsommarfirande på Hembygdsgårdens täppa med omkring 200 deltagare, invigning av ED-leden och bagarstugans aktiviteter m.m. Ett litet minustecken i den ekonomiska balansen skrämde inte någon. Här finns en levande förening med glada entusiastiska medlemmar. Ett nytt verksamhetsår väntar.

En genomgripande renovering av Hembygdsgårdens byggnader startades under 2019. Utöver stora ekonomiska insatser har det även behövts stor medlemskraft. Ett bidrag från Jordbruksverkets strukturfond med 1,2 milj. kr och inte minst gåvor från bygdens folk (egna insatser har varit förutsättning för bidraget) har skapat förutsättningar för den yttre renoveringen av huset. Just i detta nu pågår en fönsterrenoveringskurs för att få gårdens alla fönster i bättre skick.

Rapporten väckte nya tankar om hur Hembygdsgården kan utvecklas. Ett förslag om att skapa en mera berättande hembygdsgård över bygdens historia uppmuntrades.

I byggnaderna finns redan många föremål som behöver få komma i dagen och bli åskådliga, mer tematiskt presenterade.  – Glöm inte bort vår tradition i bygden med bl.a. musik och dans hördes från en medlem. De välkomna förslagen beslutades att läggas som uppgift till den nyvalda styrelsen för kommande verksamhetsår.

En viktig del för trivsel och gemenskap är kvällens fika med hembakt. Oj, här kan man njuta av alla de smaker som gömmer sig i fluffiga bullar, rulltårtor och annat gott tillsammans med det nykokade kaffet. Tyvärr fick vi inte tillfälle se filmen Minnen från Torrom’ av Solveig Nordlund som utlovats. Teknikproblem satte hinder, filmen kommer dock visas vid ett senare tillfälle.

Mötets ordförande Per-Uno Norgren avslutade årsmötet och tackade alla för deltagandet i mötet. Tillsammans med mötets sekreterare Monica Lindquist önskade presidiet den nyvalda styrelsen lycka till med sina uppdrag under verksamhetsåret 2020.

Läs mer om Nora hembygdsförening.

För referatet   
Kristina E. Sundbaum

Kurs renovera gamla fönster Start: Måndag 2 mars kl 18:30

Kurs i renovering av gamla fönster
Lär dig tekniken att skrapa, behandla, kitta o måla gamla fönsterkarmar
Lokal: Torromsskolans slöjdlokal Material finns Start: Måndag 2 mars kl 18:30, eventuellt kan kursen ske andra dagar utifrån önskemål. Kostnad: 200 kr Antal tillfällen: 10 ggr
För anmälan kontakta Per-Åke Nordquist 070-592 59 40

Dialogfrågor till Landsbygdsrådet

Utifrån Vision 2031 och RUS är Landsbygdsrådet en aktör som kan medverka till förändring både lokalt och i Kramfors kommun som helhet. Med detta som bakgrund har en process påbörjats för att Landsbygdsrådet ska kunna resonera om sin egen utveckling.

Representanter från Landsbygdsrådet i Norabygden och Nordingrå har gemensamt svarat på kommunens dialogfrågor.

Läs mer här!

Referat från Temakvällen för turismutveckling

Så trevligt det var att se så många på Nordviks skola i onsdags kväll och Temakvällen för Turismutveckling.

Ett drygt femtiotal personer fanns på plats för att få träffa gästande föreläsare från Höga kusten destinationsutveckling och intresseföreningen Höga kusten turism.

Nordviks skola med platschef Andreas Tellhammer bjöd generöst på lokal och fika-möjlighet till kvällen. Han gav en ingående presentation av skolans utbildningsprogram och nyskapande ambitioner för skolans fortsatta verksamhet i närtid. Tankar på den del av skolans lokaler som står tomma under sommarperioden vilka skulle kunna nyttjas som vandrarhem, passar bra in i bilden för kvällens tema om utveckling av arbetstillfällen inom turistnäringen och turisters boendebehov.  

Varför då denna temakväll? Syftet med arrangemanget har varit att skapa ett lokalt tillfälle för information och dialog med Höga kusten destinationsutveckling och intresseföreningen Höga kusten turism.  

Hur kan vi i våra trakter få nytta av Destinationens program och satsningar? Finns det något för oss i våra bygder i det stora miljonregnet kring Höga kusten, Skulebergets nya verksamheter och lift m.m.?

Ett underliggande mål med kvällen har även varit att öppna dörrar mellan våra grannbygder som kämpar med gemensamma problem men kanske även möjligheter i kommunen. 

I bästa samarbetsanda initierade Framtidsgruppen Nora Temakvällen tillsammans med Nordingrå Intresseförening och Skogs IF.

Temakvällens föreläsare Mia Karlsson, VD Höga kusten destinationsutveckling och Verksamhetsledare Mikael Englund Höga kusten Turism förklarade de båda organisationernas olika uppdrag. Uppgifter som för de flesta av oss var oklara.

Ivriga och fyllda av glädje i sina uppdrag fick vi, ett 50-tal åhörare, skärpa oss för att hänga med i svängarna när föreläsarna informerade om allt från sina uppdrag i respektive organisation till det vi hört talas om men knappast känt att vi blivit berörda av, utvecklingssatsningar i Höga kusten. Här måste vi börja se möjligheter istället för konkurrens. Tillströmning av turism i Skule ger ringar på vattnet. Boendebehovet är stort och inte minst behövs lokala kulturaktiviteter, mat och fikaställen och lokalproducerade produkter inte minst.

En kreativ avslutning på Temakvällen organiserades av Mia och Mikael med en härlig Brain-storm. Hela publiken involverades med att tänka nya möjligheter. Vilka lokala berättare finns, finns bastu att hyra, finns någon som kan erbjuda en kurs av något slag och samarbetet om äventyr och boende? Här bubblade idéerna och förslagen fram. Glada fick varje grupp redovisa sina tankar och förslag.

Tiden rusade och snart hade klockan passerat planerad sluttid för kvällen. Ingen hade bråttom att lämna lokalen. Föreläsarna kom med ny information in i det sista och undrade om de kunde få komma tillbaka vid senare tillfälle.

Självklart är ni välkomna sa Birgitta Edholm, ägare av Honungsbutiken. Hon tackade för den härligt inspirerande kvällen och lämnade en utsökt lokalproducerad burk honung till både Mia Karlsson, Mikael Englund och Andreas Tellhammer samt till undertecknad.

Vid podiet: Birgitta Edholm, Kristina E. Sundbaum, Mikael Englund, Mia Karlsson och Andreas Tellhammer.

Fyllda av ny energi avslutades kvällen. Budskapet om att samarbete lönar sig följde publiken på väg hem från den lyckade tema-kvällen.

För Framtidsgruppen Norabygden

Kristina E Sundbaum
Samordnare