En julhälsning från Landsbygdsrådet

Nu finns minnesanteckningar från det senaste landsbygdsrådet 27/11. Vi vill uppmuntra er alla ta del av vad som diskuterats under hösten 2019, bl.a. hur landsbygdsrådet ska användas och utvecklas framöver. Begrunda och kontakta oss gärna om ni har frågor och synpunkter!

Vi önskar er en riktigt God Jul och tack för att du tar del av de dokument som redovisas.

För Landsbygdsrådet i Nora
Tommy Bergqvist, ordinarie
Kristina E. Sundbaum, suppleant

Noras framtid!

Nordviks skola i julsmyckning kändes varm och inbjudande i det svaga månljuset som lyste upp Höga kusten i vinterkvällen mellan de tunga molen som smög sig in över bygden.

Uppropet ”Nu eller aldrig” samlade ett 50-tal personer för att möta folkvalda politiker och företrädare i bygden. Platschef på skolan, Andreas Telhammer, presenterade sig och berättade om det positiva skolåret 2019 – en härlig utveckling med elevtillströmning och nya utbildningsprogram!

Torbjörn Norell, ordförande Noramacken Ek. förening, hälsade alla välkomna och berättade om de fantastiska utvecklingsinsatser och investeringar som bygden genomfört under åren. Resultat från ord till handling som kan nämnas är: egen mack i byn, ny ICA butik samt omstart för skolan efter att varit stängd i flera år. Samarbetet med föreningslivet, företag i bygden och kommunen har varit den bärande länken. Större och mindre projektanslag har givit bränsle för att hålla grytan kokande.

 – Nu är det dags att ta nästa steg, säger Torbjörn Norell. En programförklaring för kvällens paneldebatt.

Frågor i hetluften

 • Skolans framtid
 • Bostadssituationen i bygden
 • Nytändning för församlingsgården

De båda moderatorerna Erik Eurenius och Klas Norberg hälsade paneldeltagarna välkomna upp på scenen. Kramfors kommuns nya kommunalråd Malin Svanholm tog plats tillsammans med ordförande för BKU-nämnden Thomas Näsholm och ordförande för Kramfors Pastorat Kurt Larsson. Torbjörn Norell representerade bygdens föreningsliv.

Kvällens panel. Foto: Per-Åke Nordquist.

Framtid var det sagt. Klas Norberg öppnade kvällens samtal om en viktig framtidsfråga för bygden, Torromskolan. Thomas Näsholm (BKU) informerade om den problematiska situationen i kommunen med för många skolbyggnader, för stora ytor och alltför få barn. Kommunen brottas med samordningsfrågor, fungerande skolor med bra lärmiljöer. Det måste finnas minst 100 barn från förskoleålder till åk 6 i en skola för att både elever och lärare ska fungera bra. Torromskolan är inte där ännu. Visserligen finns till flyttning i bygden men barnantalet är fortfarande för litet för en egen skola.

Skolskjutsfrågan spetsade till debatten. Det är upprörande att barn i tidig skolålder blir skjutsade omvägar, får vänta på byte av bussar och får timslånga resor till skolan. Frågan gick som medskick för översyn till skolförvaltningen genom Thomas Näsholm.

Bostäder saknas. Det var kvällens nästa brännande fråga. Vi behöver kommunens satsningar här i Nora. Erik Palmquist, chef för ICA Strömmen berättade om att kundunderlaget ökar och att personalen ständigt möter den återkommande frågan om det finns lediga bostäder i bygden. Hus såväl som lägenheter. Malin Svanholm informerade vänligt om kommunens svåra ekonomiska situation. Bostadsbyggande i kommundelarna i kommunens regi är en omöjlighet för närvarande. Önskan är att det fanns ekonomiska resurser men i dagsläget klarar kommunen inte ens att ställa sig som borgenär för en byggsatsning ordnat av privata intressen. Avfolkning och därmed färre skattebetalare har medfört att kommunens resurser sinat.

I Torrom har kommunen beslutat om ett LIS-område, (landsbygdsutveckling i strandnära område) men det förutsätts att det finns privata aktörer som vill bygga.


Lösning på den sega frågan om dricksvatten i Torrom syns inte heller i horisonten. Den frågan blev också ett medskick till kommunen genom de inbjudna politikerna.

Innan kvällens fika-tajm ryckte Per-Åke Nordqvist in med information om ett genomfört möte med PostNord. Fråga ställdes till publiken: – Var brukar ni kunna hämta beställda paket med adress Noraström? En hand upp för ICA Träffpunkten, ett femtiotal händer i luften för Kramfors eller andra utlämningsställen. KLAGA! PostNord måste få veta hur dåligt det fungera. Ett infoblad finns på ICA-träffpunkten och här på hemsidan om hur man klagar.

Så var det dags för kvällens glödheta fråga, vad gör vi med Torroms församlingsgård? Sorlet i lokalen överröstades av starka viljor som från olika sidor ville beskriva sina åsikter och tankar kring Församlingsgårdens fortsatta liv.

Den gamla byggnaden mitt i Torrom håller på att förfalla. Kyrkan äger lokalen men klarar inte ekonomin med husets behov av anpassning och yttre underhåll. Ett tidigare försök till samverkan med föreningslivet att omorganisera och anpassa byggnaden till ett aktivitetscentrum rann ut i sanden. Nu beslutades att göra ett omtag, ett nytt försök att se över möjligheter till åtgärder. Huset bör få fortsätta vara den mötesplats i Torrom som det en gång var men nu med nytt inre liv och aktivitetsutbud samt ett nytt upprustat ansikte utåt som visar glädje i stället för en trött och flagnande fasad.

Kvällen var till ända och de folkvalda politikerna som vänligt ställda deltagit i kvällens paneldebatt tackades för sitt deltagande. Malin Svanholm, snart installerad som nytt kommunalråd, önskades lycka till i sin kommande ledning av Kramfors kommun.

Vid pennan:
Kristina E. Sundbaum
Framtidsgruppen Norabygden

Upprop för bättre paketservice!

Möte med PostNord’s representanter har skett i nov 2019 för att få klarhet i varför paketutlämningen från PostNord fungerar så dåligt i vår bygd.

ICA Strömmen ingår i PostNords pilotprojektsatsning, MyPac Collect. En enklare form av utlämningsställes utan betaltjänster. Lättare paket under 2 kg kan levereras med brevbärare om du markerar det vid beställningen.

Projektet var en förutsättning för att ICA Strömmen skulle få uppdraget att bli s.k. ’Valfritt hämtställe’. Några av oss kanske har kanske fått postpaket till ICA, men stora flertalet har fått åka till Kramfors för att hämtat sina paket. Inga klagomål har kommit till PostNord från vår bygd, säger de. Detta vill vi nu försöka ändra på innan projektet är avslutat!

PostNords tydliga budskap till oss i Nora m omnejd med postnumren 87294, 87297 och 87298 är att vi fortsatt ska försöka få försändelserna till utlämningsstället ICA Strömmen. Om det inte fungerar, ska vi FELANMÄLA till PostNord!  Först när de får klar signal om att det inte fungerar kan de möjligen försöka felsöka i sina system och uppmana avsändande firmor att uppdatera sina mottagarregister.

När du beställer en vara gör även en markering hos leverantören att uppdatera sitt register över utlämningsställen hos PostNord.

Gör en felanmälan så här:

 • Om du skickat efter paket och inte fått det levererat till ICA Strömmen trots tydlig mottagningsadress – FELANMÄL till PostNord.
 • Ange vad: Postorder, bolag ex.vis Ellos, Jula, Biltema eller annat.
 • Kollinummer: Sex siffror
 • Skicka in felanmälan. Ange vad som gått fel, ex vis: – ”Det går inte att välja att ICAStrömmen. Paketet kom till COOP Kramfors” eller något annat.
 • Maila detta till api@postnord.com
 • OBS! Ämne ” SSID SE 816664” VIKTIGT med denna kod!
 • Adress: Prästbordet 103, 87298 NORASTRÖM, SE
 • Coordinates: 62.871489, 18.084243
 • Försändelse-ID: <idnr>
 • Namn: Ditt eget namn
 • Mobilnummer: Ditt nr

Postnord har också en app, där du kan felanmäla på liknande sätt som ovan.

Tack för din aktiva medverkan för förbättrad paketservice i vår bygd!

Framtidsgruppen Norabygden

www.norabygden.com