Information från Kabeko Kraft om pågående vindkraftsprojekt

Hej Nora-Klocke Företagarna!!

Nedan följer en uppdatering av de vindkraftsparker som Kabeko Kraft AB planerar i Kramfors kommun och Sollefteå kommuns östra del. Idag har vi lagakraftvunna tillstånd för 4 av våra 6 planerade vindkraftsparker. På uppdrag av oss har E.ON Elnät Sverige AB sökt linjekoncession för 130 kV till de 4 tillståndsgivna parkerna. Linjekoncession har erhållits och så sent som i fredags kom linjekoncession för den sista delsträckan genom dom från Mark- och miljödomstolen. Det betyder att vi nu har 4 helt byggklara vindkraftsparker, dessa är:

Knäsjöberget (Sollefteå kommun) 12-14 vkv

Sörlidberget (50/50 Sollefteå och Kramfors kommuner) 18-20 vkv

Vitberget (Kramfors kommun) 24-28 vkv och sist

Storhöjden etapp 1 (Kramfors kommun) 24-26 vkv

Totalt handlar det om ca 80 vindkraftverk. Enligt Vindkraftcentrums prognosverktyg för sysselsättningseffekter genererar 80 vindkraftverk ca 350 regionala årsanställningar och ca 80 000 gästnätter under byggtiden. Under drifttiden genereras behov av drygt 25 årsanställningar per år. Vi arbetar nu mot ett gemensamt investeringsbeslut för ovan 4 nämnda vindkraftsparker. Det kommer dock ta ett par år till innan spaden kan sätts i jorden.

Våra planerade vindkraftsparker måste anslutas till stamnätets 400 kV-del och för detta krävs en ny stamnätsstation söder om Hjälta (Långsele). Svenska Kraftnät mottog vår begäran om anslutning förra sommaren och de har sedan dess arbetat med ett så kallat förhandsbesked. Förhandsbeskedet skulle från början kommit i januari men det har successivt försenats och nu säger SvK att förhandsbeskedet kommer i november.

Efter förhandsbesked har sökanden 6 månader på sig att träffa ett intentionsavtal. Detta innebär att SvK tar fram en teknisk förstudie och denna tar omkring ett års tid. Teknisk förstudie levereras tillsammans med ett anslutningsavtal som är giltigt i 6 månaders tid. För att vi ska kunna fatta investeringsbeslut krävs ett anslutningsavtal. Vi tror anslutningsavtalet kommer att komma i början av 2021. Investeringsbeslut 2021 innebär att upphandling kommer börja någon gång 2020. I god tid innan upphandling startar kommer vi att informera lokala och regionala företagare.

Med vänlig hälsning

Jesper Berg
Kabeko Kraft A
Box 15025
750 15 Uppsala, Sverige
Mobil: +46(0)70 514 89 63
E-mail: jesper.berg@kabeko.com
http://www.kabeko.com

KALLELSE TILL STÄMMA FÖR NORAMACKEN EKONOMISK FÖRENING 23/10 19:00

KALLELSE TILL STÄMMA FÖR NORAMACKEN EKONOMISK FÖRENING

DATUM: 23 oktober 2019

   KLOCKAN: 19.00

PLATS: FÖRSAMLINGSGÅRDEN TORROM

DAGORDNING.

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkningen samt hur vinsten/förlust enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorerna
 10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

           16. Avslutning

Välkomna Styrelsen Noramacken Ek. förening

Salongsorkestern Kaprifol på musikkafé i Lövvik den 7 september.

I lördags den 7 september gästades Lövviks Föreningshus av Salongsorkestern Kaprifol. Orkestern var för kvällen förstärkt med sopranen Åsa Jönsson och tenoren Mats-Åke Nordlander. Ett 50-tal personer hade slutit upp för att njuta av ett väl sammansatt program med klassisk musik, operett/musikal och jazz-toner.

Påpassligt nog delade Lövviks By- och idrottsförening ut Torsten Näsmans musikstipendium på 11 000 kronor till Kaprifol. Paul Gradin som tog emot stipendiet tackade och sade att pengarna kommer att användas för att skaffa nya noter till orkestern.

I pausen serverades kaffe/te och gott bröd.

Publiken tackade för kvällens föreställning med stående ovationer.

Salongsorkestern bestod av:

Magnus Eriksson-van Weelie, cello/violin; Barbro Fröst, violin; Paul Gradin, violin; Örjan Nilsson, violin; Barbro Dahlkvist, piano; Patrik Grundberg, bas; Annika Wångby Stattin, violin och för kvällen även Åsa Jönsson och Mats-Åke Nordlander

Trevlig höstfest i Lövvik

På fredagseftermiddagen öppnade sig himmelen och en ordentlig störtskur drog in över Lövvik. Det såg hotande ut för kvällens fest. Men vid 18-tiden sprack himlen upp och det blev en fantastiskt vacker kväll. Ett 75-tal personer kom sedan till Höstfesten i Lövvik. – där också Lövviksbrons 20-årsjubileum firades.

Kvällen inleddes med en tipsrunda med tema Lövviksbron. Det var ganska knepiga frågor som byggde på Tore Ramströms kompendium om Lövviksbrons tillkomst. Carina Ahlenius och Nicke Norberg hade flest rätta svar – 10 av 12 och fick delat 1:a pris. Sedan var det dags att bänka sig vid borden för att äta en trerätters meny som lagats av KAMOKE AB, dvs Karin Saltin; Monica Lindquist, Kerstin Lif och Ann-Britt Wallin. Deras respektive stod för servering och fanns till hands för olika arbetsuppgifter. Menyn bestod av västerbottenspaj med tångkaviar, höstgryta med potatis och sallad, dajmglass till efterrätt. Under kvällens gång sjöngs Ledins sång ”I sjöbodarnas vik” som han diktade till Invigningsfesten för Lövviksbron 1999.

En helt nydiktad sång av Bengt ”Bengan” Samuelsson ” Ode till en bro” sjöngs också – en formidabel succé. Bengan hade fångat Lövviksbornas kamp genom åren för att det skulle byggas en bro över Svartnorasundet och i visan nämns eldsjälen Evert Norberg som den främste kämpen. Sången innehåller också historiken med färjan och många andra Lövvikskaraktärer nämns också t.ex. Kalle Vestin.

Resten av kvällen leddes med bravur av Clas Norberg och Erik Eurenius. Erik berättade att det kändes som en revansch att få spela på 20-årsjubiléet eftersom deras planerade spelning på själva invigningen 1999 blev inställd p g a regn. De spelade och sjöng av hjärtans lust och många låtar lockade också stora delar av publiken att sjunga med. De hade även ett populärt inslag med Musikquizz. Deltagarna delades in i lag om fyra och det vinnande laget bestod av Leif Norberg,  Dolores Molander, Robert och Karin Strömberg.

Till lotteriet hade fina priser skänkts av Hotell höga kusten, Dackes, Pia Eriksson och BIF:S egna t-shirts.Positivt var också att flertalet deltagare stannade på festen ända till slutet och gick hem samtidigt med musikanterna.

Reportage av:  Monica Lindquist