Lövvik

Lövvik, som omfattas av byarna Svartnora , Skärsätter, Sör- och Norrlövvik samt Sandsvedjan, är en gammal kustbygd med anor från tidig medeltid. Byarna ligger på en halvö mellan Norafjärden och havet där Ångermanälven mynnar. Den kuperade terrängen ger fantastiska möjligheter till aktiviteter med oändliga vyer och spännande strapatser. 

Historia

Det vi i dag allmänt kallar Lövvik utgöres egentligen av tre byar nämligen Lövvik, Skärsätter och Svartnora byar. Byns marker sträcker sig från Lövviksbrons landfäste i Svartnoranäset till Rödhällorna längst in i Norafjärden.

Området har varit befolkat under lång tid vilket den stora mängden av fornlämningar i form av gravhögar och rösen vittnar om. I Lövviks by fanns i slutet på 1500-talet 7 hemman, i Skärsätter 3 hemman och i Svartnora 2 hemman. Även mindre arrende- och dagsverkstorp fanns i byarna, någon uppgift om hur många och var dom fanns har ej kunnat utredas.

Ryssarna härjningar efter Norrlandskusten 1720-21 drabbade även Lövvik. Aftonen den 31 maj 1721 brändes Sörlövvik ner helt medan Norrlövvik synes ha lämnats orört. I Skärsätter blev två gårdar nedbrända medan Svartnora klarade sig helt från bränder.

År 1776-79 genomfördes storskiftesförrättning i Lövvik. Vid storskiftets införande fanns 7 hemman i Lövvik. År 1827 kom så en ny skiftesstadga ‘Laga skiftesstadgan’ . Laga skifte genomfördes 1856-66 för Lövvik och Skärsätters byar medan man i Svartnora by ej har genomfört detta.

Andra viktiga händelser i Lövviks historia som bör nämnas är bl.a. skolan. Det första skolhuset byggdes 1870 och hade då 30 elever. Redan från 1855 bedrevs viss skolundervisning i provisoriska lokaler inom byn. År 1907 byggdes ett nytt skolhus i Lövvik. Skolformen blev då en sk B:3 skola med två lärare anställda.

Den första telefonen kom till byn 1912. Tre samtalsstationer installerades; en i Svartnora, en i Sörlövvik och en i Norrlövvik.

1932 byggdes vägen från Sandsvedjan till Svartnoranäset.

Den första motordrivna bilfärjan (byggd i trä av Hilding Selander från Salom) sattes i bruk 1933.

1936 fick byarna sin elström genom avtal med Östbygdens elektriska bolag.

Huvudnäringarna i byarna utgjordes – som i övriga kustsocknar – av jordbruk och fiske.

Den bofasta befolkningen har varierat kraftigt under åren från att ha varit drygt 200 till en period under 1970-talet då endast ett 40-tal personer var bofasta i byarna. I dag efter det broarna kommit till har även fastboendet ökat och skolbussen hämtar idag ett 10-tal ungdomar varje morgon.

Här hittar du berättelser från förr och nu.

Lövviks by- och idrottsförening, BIF

Lövviks BIF är en aktiv förening med många strängar på sin lyra.

Lövviks gästhamn

Vid ett gammalt fiskeläge på norra sidan av Storfjärden ligger Lövviks gästhamn. Gäststuga med kök, 2 st sovrum och dusch. Buss en gång/dag vardagar t/fr Lunde 12 km och Kramfors. Fin promenadstig, 2 km, till berget Valkallen med toppstuga. Trivselkvällar och dans anordnas vid några tillfällen under sommaren.

Lövviks föreningshus – en festlokal i Höga kusten

Föreningshuset har en stor och en liten samlingslokal samt en paviljong inne på gården. Den stora lokalen går att möblera med bord och stolar för ca 80 personer sittande, där finns också en scen. Det går även att möblera scenen för ca 20 personer. Den lilla lokalen rymmer ca 20 personer. En stor inglasad veranda med utsikt över Storfjärden. Det finns dörrar ut till verandan från både stora och lilla lokalen. Paviljongen är inglasad och dragfri men saknar uppvärmning. Fullt utrustat kök, 2 toaletter varav en med dusch. 

Uthyrning
Pris efter överenskommelse,

Sommartid är det en affär i föreningshuset och under den perioden är det begränsad möjlighet till uthyrning av stora salen. Kök, lilla salen, veranda, toaletter och paviljongen är tillgängliga. 

Bokning
Tommy Bergkvist 0613–510 64, 070-5228017

Värt att besöka

%d bloggare gillar detta: