Noramacken

På Noramacken kan du tanka bensin och diesel från Skelleftebranslen .

Bli medlem i Noramacken

Skicka ett email till Noramacken noramacken@mail.se och märk med ‘Ny medlem’.

Ladda ner ansökan om andel i Noramacken ek. förening nedan.

Varför DU bör vara Medlem i Noramacken:

Noramacken fyllde 8 år 2018 och medlemmarnas insats har under dessa 8 år medverkat till en betydande lokal utveckling i vår bygd, en satsning på oss själva. Allt som allt handlar det om investeringar i bygden om minst 50 miljoner kronor.

2010 bestämde sig bygden för att bygga en egen mack.

Och gjorde det…

2011 Noramacken var med och stöttade uppstarten av Bredbandsutbyggnaden i Nora

2014 var det mesta klart

2013 bedrev Noramacken tillsammans med övriga föreningar lobbyverksamhet gällande förbättringar av väg 822, ”Lövviks-vägen”.

2014 utfördes jobbet

2015 bestämde sig bygden för att bygga en ny affär genom Noramacken Ek. förening, ” TRÄFFPUNKT NORA”.

Den 8/4 2017 öppnade den…

2013 stängdes Torromsskolan. Allt sedan dess har vi stridit för ett återöppnande av skolan.

2018 öppnades den…

2018 utnämndes Noramacken till årets Landsbyggare i Ångermanland av Leader Höga Kusten.

Noramacken är i dagsläget involverade i ett flertal projekt med inriktning på Lokal utveckling t ex vårt Leaderprojekt, ”Samverkan och nätverk i Nora”, som handlar om att mobilisera för näringslivsutveckling på orten efter den turistväg som löper genom Norabygden. Projektet har redan knoppat av sig i en förstudie inom LONA i samarbete med Kramfors Kommun som handlar om ”Hållbara besöksmål I Norabygden” och i en projektansökan till Länsstyrelsen om att utveckla Storön som besöksmål….

Torrom den 21 september 2018

Styrelsen för Noramacken Ek förening,

Torbjörn Norell, ordförande.
Åke Sjöberg, kassör.
Lennart Ramström, vice ordförande.
Petra Ödling, ledamot.
Per-Uno Norgren, ledamot.
Rebecca Lindberg, ledamot.
Per Åke Nordquist, ledamot.

Protokoll från föreningsstämmor

%d bloggare gillar detta: