Teknik-och miljöinvesteringar i Noramacken

Noramacken Ek förening har beviljats stöd till projektet Teknik och miljöinvesteringar i Noramacken (Jnr: 2020–716).

Syftet är att göra investeringar genom uppgradering av terminalen till en PT Premium G3 terminal som är förberedd för nivåmätningssystem och en investering i ett automatiskt nivåmätningssystem som gör att tankarnas nivåer visas i realtid.  Målet är att få en fungerande drivmedelsanläggning, säkerställa fortsatt drift och genom denna investering förbättra service till våra kunder och medlemmar.

Finansiering

Projektet beräknas vara genomfört till sommaren 2021.

Projektstöd Landsbygdsprogrammet 2014–2020 (50%): 58 210 kr
Egen privat finansiering Noramacken Ek förening (50%): 58 210 kr

Summa total investering (100%): 116 420 kr