LONA-projekt: Livskraftigt friluftsliv i Norabygden

LONA-projektet Livskraftigt friluftsliv i Norabygden bygger vidare på förstudien Hållbara besöksmål i Norabygden som genomfördes med LONA-medel mellan åren 2018-2019.

Förstudien Hållbara besöksmål i Norabygden

Det övergripande syftet med förstudien var att skapa förutsättningar för fler att upptäcka och nyttja naturen samt idka friluftsliv i Norabygden. Att ge fler möjlighet att vistas i naturen och lyfta fram lokala besöksmål har också ett stort värde för bygden samtidigt som det bidrar till bättre folkhälsa.

Läs mer i rapporten:

Noramacken har under samma tid som förstudien pågått lämnat in ansökningar i Landsbygdsprogrammet som syftar till att skapa tillgänglighet och öka attraktionskraften för Storön. Detta mynnade ut i ett projekt finansierat av Landsbygdsprogrammet 2014-2020: Sjöbod Storön i världsarvet.

Livskraftigt friluftsliv i norabygden

De som besöker Norabygden kommer både från när och fjärran, och det stora antalet besökare ställer krav på infrastruktur som i detta projekt ska förbättras och utvecklas. Det civila samhället är av mycket stor betydelse för att kunna fortsätta att erbjuda basal service som toaletter, vindskydd, rastplatser, skyltning, öppethållande som siktröjning m.m.

Åtgärder som planeras:

  • Toppstugorna på Valkallen och Nipstugan ska renoveras.
  • Toaletter ska anläggas/renoveras i Fjärdbotten, Holsklippen, Valkallen och Nipstugan.
  • Informationstavlor ska sättas upp vid Vikmundsberget, Nipstugan, Sälje fäbodar och Holsklippen.
  • Bänkar/bord ska köpas in och placeras på Valkallen, Holsklippen, Vikmundsberget, Berghamn och Sälje fäbodar.
  • Parkeringar och stigar ska renoveras vid Fjärdbotten, Berghamn och Sälje fäbodar.
  • I Berghamn ska en grillplats byggas och man ska renovera nätkokare och rök.
  • Erik Daniels-ledens passage vid Vikmundsberget ska röjas upp och spångar ska läggas ut.

Projektet pågår under 2020-2021 och mer information och bilder kommer när projektet är avslutat.

%d bloggare gillar detta: