Sjöbod Storön i världsarvet

Projektet Sjöbod Storön i Världsarvet (Jnr: 2018–2404) handlar om att investera och renovera en kulturhistorisk sjöbod på Storön som är en del i världsarvet Höga Kusten. Läs mer om Storön här.

Syftet med investeringen är att bevara och förbättra den kulturhistoriska byggnaden och även ge möjligheterna till uthyrning av byggnaden samt att investeringen även främjar tillgänglighet för allmänheten och besöksnäringen.

Målet med investeringen är att byggnaden ska bevaras så att den i framtiden ska vara en resurs för övernattning för besökare på ön och turister.  

Projektet bestod i att renovera och rusta upp sjöboden där investeringar utförs både in- och utvändigt genom riktning av stuga och byte av syllar, rivning och montering av ny fasadpanel, demontering och montering av fönster, putslagning av mur, nytt golv och lister, ny panel på väggar, justering dörrar, målning in- och utvändigt, ny pannplåt yttertak och en mindre altan.

Sjöboden från sjösidan. Foto: Torbjörn Norell.
Sjöboden mot sjösidan. Foto: Torbjörn Norell.

Projektet har finansierats av landsbygdsprogrammet 2014–2020 inom åtgärden 7.6 6B Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö/annan kulturhistorisk byggnad. Stödet omfattas av prioriteringen att stöd ges till investeringar där den gemensamma nyttan är stor men det inte finns några incitament för att någon enskild skulle finansiera investeringen. Syftet med stödet är att bevara och utveckla de värden som är förknippade med olika geografiska områdens attraktivitet. Stödet bidrar både till lokal utveckling och att nå nationella miljökvalitetsmål och därigenom bidrar åtgärden också till kollektiva nyttigheter.

FINANSIERING

Projektstöd Landsbygdsprogrammet 2014–2020 (90%):                  539 212 kronor
Egen privat finansiering:  Noramacken Ek förening (10%):                59 913 kronor Summa total investering (100%):                                                      599 125 kronor