Ramsta

Själva namnet tyder på att Ramsta är en mycket gammal by. Många ”-sta”-byar är från sen järnålder (omkring 600-1000) och har alltså flera hundra år på nacken. ”Sta” betyder troligtvis ställe, boplats. Första ledet i namnet kommer av mansnamnet Rampn (samma ord som det fornsvenska ordet för korp). Ramsta skulle alltså betyda ungefär Korpens ställe.

Enligt 1550 års skattelängd för Ångermanland fanns det 5 hemman i byn. Vid storskiftet 1793 fanns det 6 hemman samt 1 torp. År 1982 fanns 6 hemman, men endast 2 aktiva jordbrukare. Övriga hade arrenderat ut jorden.

De flesta husen i Ramsta är stora. De stadiga husen och ladugårdarna präglar byn. Nästan alla hus är byggda på 1800-talet (förutom 1 nybygge från 1995), men de flesta mangårdsbyggnaderna är ombyggda, så endast storleken och proportionerna skvallrar om den höga åldern.

1860 bodde det 62 människor i Ramsta. 6 bönder och 4 torpare, varav 1 var båtsman. Olof Johansson på hemman nr. 2 var nämndeman. I  4 av gårdarna bodde födorådstagare. Det var vanligt förr, att det bodde 3 generationer tillsammans. Byn hade en genuin jordbrukarbefolkning.

1900 hade invånarantalet sjunkit till 53. Ett hemman hade köpts upp av en bonde i Allsta. Antalet bönder hade därför minskat till 5.  Torparna var 6 till antalet, varav 1 båtsman Nörding. Nya titlar sedan föregående tillfälle var: arbetare (4), pigor (2) och faktor (1).

1940 hade invånarantalet åter stigit något ,58, med 6 hemmansägare. De flesta andra invånarna var arbetare med torp. Bönderna utgjorde nu en mindre del av befolkningen. 

1982 hade invånarantalet minskat kraftigt, till 26. Det fanns dock många barn och vuxna i yrkesverksam ålder i jämförelse med många andra byar.

Källa: ”15 byar i Kramfors Kommun” utgiven av Kramfors Kommun 1985.

%d bloggare gillar detta: