Trasmattans Dag och Hembygdsgudstjänst i Noraparken

Trasmattans Dag firades vid Träffpunkt Nora

I lördags anordnade Annika Näslund Trasmattans Dag i Nora, då hon ställde ut flera av sina egenvävda mattor på uteplatsen framför ICA Strömmen.

Dagen firas på lite olika datum runt om i landet, tanken är att handvävningen uppmärksammas och kan leva vidare.

Annika väver dem hemma i Folkja, bor i Umeå under vinterhalvåret.

Ett av Annikas alla färgglada alster, mattan ‘Gammjänta’

Färgladda mattan kallad ‘Gammjänta’

Hembygds-gudstjänst i Noraparken.

I söndags var det Hembygdsgårdarnas Dag – Coronan satte dock stopp för firandet på lördag, då det var planerat en återinvigning av Hembygdsgården efter renoveringen, samt firandet av Nora Hembygdsförening 80 år. Men detta fick tyvärr ställas in som så mycket annat detta år. Förhoppningsvis får vi fira föreningens 81-årsdag nästa sommar istället.

Nåväl Gudstjänst blev det iaf, ledd av Esa Snaula , kantor Annika Stockberg, skönsång av Sanna Norberg,  samt värdar Monica Könberg och Gunilla Bergvall, detta i solens sken på Noraparken.

Sanna Norberg ackompanjerad av Annica Stockberg.

Efteråt bjöd Hembygdsföreningen in till gott kyrkkaffe i Församlingsgården.

Metallåtervinning nu vid Torromsskolan

NU finns återigen en container vid Torromsskolan där du kan lämna för metallåtervinning.

Endast för metaller: järn, koppar, aluminium, ej för övriga sopor o dyl.

Gräsklippare o andra motorer ska vara tömda på olja, bensin mm.

Respektera! Annars upphör denna chans att bli av med ditt metallskrot.

Kurs renovera gamla fönster Start: Måndag 2 mars kl 18:30

Kurs i renovering av gamla fönster
Lär dig tekniken att skrapa, behandla, kitta o måla gamla fönsterkarmar
Lokal: Torromsskolans slöjdlokal Material finns Start: Måndag 2 mars kl 18:30, eventuellt kan kursen ske andra dagar utifrån önskemål. Kostnad: 200 kr Antal tillfällen: 10 ggr
För anmälan kontakta Per-Åke Nordquist 070-592 59 40

KALLELSE TILL STÄMMA FÖR NORAMACKEN EKONOMISK FÖRENING 23/10 19:00

KALLELSE TILL STÄMMA FÖR NORAMACKEN EKONOMISK FÖRENING

DATUM: 23 oktober 2019

   KLOCKAN: 19.00

PLATS: FÖRSAMLINGSGÅRDEN TORROM

DAGORDNING.

 1. Val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkningen samt hur vinsten/förlust enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorerna
 10. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter som ska väljas
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av revisorer
 14. Val av valberedning
 15. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

           16. Avslutning

Välkomna Styrelsen Noramacken Ek. förening

Upprop: Kom med o sponsra renovering av våra hus!

Hembygdsgård, spannmålsmagasin och bagarstuga.

Vi, Nora hembygdsförening, har beviljats 90 %, högst 1,2 miljoner som projektstöd för stöd till upprustning av hembygdsgårdens kulturhistoriska byggnader, inom landsbygdsprogrammet. Det finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Nu har renoveringen av Hembygdsgården påbörjats av byggfirman Nyhlen&Näsholm AB

Vi måste dock bidra med MINST 120 000 kr själva för att erhålla hela stödet.

För att klara det behöver vi hjälp från ER, medlemmar och sponsorer!

Renoveringsprogrammet innefattar: upprustning av tak,  murstockar, genomgång och målning av fasader, fönster, dörrar, ny förstukvist och handikappramp m.m.

Renoveringen och alla givare kommer att redovisas på Hembygdsgården. Guld-, Silver- och Bronssponsorer, de som skänker över 25 000,  15 000 eller 5 000 kronor kommer vi presentera på en ”sponsortavla” vid Hembygdsgården. Guldgivarna kommer också erbjudas möjlighet till speciella aktiviteter anordnade av Hembygdsföreningen och deras logotyp publiceras på hemsida (under uppbyggnad) och Facebooksida med länk till företagets hemsida.

Det här är en möjlighet och en utmaning för vår bygd! Vi kan, tillsammans, för lång tid säkra Hembygdsföreningens arbete med vår dåtid, nutid och framtid! Ditt bidrag behövs!

Bankgiro 5821-5575 eller swish 1236807259 ange ditt namn/företag -sponsring Nora Hbf.

Ytterligare information Per-Åke Nordquist 070 592 59 40

Noradagarna 40 år firades

Större delen av Noraflickorna återuppstod för en dag

För en dag återuppstod Noraflickorna, som ju egentligen är en ’vilande’ grupp sedan många år – men att döma av skönsjungandet så har de nog aldrig riktigt lagt ner. Flertalet medlemmar är ju fortfarande aktiv i olika körer och liknande. I söndags, 28/7 då Noradagen firades, hade de åter samlats, detta då det just i år är 40 år sedan de allra första Noradagarna firades. Det startade i april 1979 som ett samverkansprojekt mellan bygdens föreningar, lett av Lillemor (Sundholm) Klockare och Margareta Norberg, då boendes i Utvik resp. Ry, Nora. De fick då, 1979, till en hel massa aktiviteter under en hel helg, från fredag till söndag, med Öppet hus på Hembygdsgården i Gräta, revyn ’Burkmat’ på Strömsborg, dans i Lövviks föreningshus,  NBV-orkestern spelade o deltog i gudstjänst , friskvårdsträning,  utställning om målaren i Klockestrand, vandring  mm mm.

Imponerande vad några eldsjälar kan få fart på en hel bygd, då alla hjälps åt! Ingen nämnd, ingen glömd.

I söndags sjöngs det som sagt, under ledning då som nu under Siv Lindström, samt berättades historien kring det hela av Gerd Norberg (Margaretas mor), några sketcher från ’Burkmat’ återgavs med liv o lust under stor munterhet.

Carina, Kerstin, Carina, Lillemor o Margareta showar igen.

Gruppen Noraflickorna bildades år 1972 , så nu inväntar vi med spänning deras 50-årsjubilum 2022, då vi hoppas på fler återupplivade sketcher o mera skönsång!

Dagen avrundades sen med gott hembakt fika samt ett lotteri där bl.a. en nöjd dam har att se fram emot en middag för 2 på Höga Kusten hotellet.

Stort TACK till alla medverkande ifrån Nora Hembygdsförening gm Per-Åke Nordquist ordf.

Text & Bild   Per-Åke Nordquist

Tisdag 9/7 kl 18:00: Bergsvandring till E D-koja i Skullerstabölen

                             

Vandring efter leden till E-D-kojan i Skullerstabölen, ev. även till Skullersta.

   OBS!  Infart vid Skullersta, (Bodin/Löfroth), EJ vid Skullerstabölen! OBS! .

Info Hans Öhman 0730462886, Per-Åke 0705925940   Tag med eget fika!