Noramacken går över till Skellefteåbränsle 1 juni

Påminnelse: imorgon, 1 juni, byter Noramacken leverantör, Skellefteåbränslen tar över. Du har väl bytt Noramacken-kort till det nya? (Betalkort fungerar som förut). På morgon/förmiddag sker bytet, då kan macken vara stängd ca 1 timme under omprogrammeringen, vi ber om ursäkt för det.

Med vänlig hälsning, Noramacken.

Tunnbrödets Dag samt städdag på Hembygdsgården.

Så har sommarsäsongen 2022 kommit igång för Hembygdsföreningen, om än ingen större värme ännu. Vi startade måndag 9 maj med ‘Städ o stökdag’ inför sommaren, flera medlemmar slöt upp, så städning inne o ute gick som en dans, bänkbord sattes ut mm. Bagarstugan städades o förbereddes för

Bengt-Åke i gräddartagen. Foto Anna Ramström.

Tunnbrödets Dag , lördag 15 maj var bagarstugan igång, våra mästerbagare Monica & Bengt-Åke kavlade o gräddade, besökare fick prova på att själva tillverka sitt tunnbröd.

Vill DU lära dig baka tunnbröd, håll ögonen på Nora-sidan, Lindquist’s kommer ha lite tunnbröds-kurser framöver.

Stort TACK till Er alla som deltog!

Och Välkommen alla till sommarens kommande aktiviteter.

P-Å Nordquist, ordförande.

Efter städning m.m. var det gott med fika – nybakat av Monica L . Bild Åke Öberg.

SportlovsDag torsdag 10 mars

I samband med sportlovet 2022 hälsar vi välkommen till aktivitetsdag på Allansberg i Torrom, med start kl 10.00 fram till ca 14.00.

Parkering på lämplig plats vid kyrkan, församlingshemmet och ICA.

Vi har ställt iordning pulkabacke och skidspår och vi bjuder alla barn på korv att grilla samt dryck. Vuxna tar med eget att grilla, vi bjuder på kaffe.

Frågetävling med priser mm mm

VÄLKOMNA

Ett samarrangemang med Nora Framtid, LRF, HK Skoterklubb, NIK, ICA Strömmen, Hembygdsföreningen m.fl.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

           Önskar ’Framtid Nora’

Lördagen 18 dec stod några ’tomtar’ från Husinventeringsgruppen och bjöd på glögg & pepparkakor, välvilligt sponsrade av ICA Strömmen.

Där gavs också information om den pågående Husinventeringen i Nora, där målet är att vi ska försöka få en ännu mer livaktig Norabygd och få tomma fönster att lysa på nytt.

Helt enkelt öka inflyttningen i Nora, för att bibehålla och helst öka allmän service, och kanske på sikt tex  få igång skolan igen.

Men var kan man bo?

Finns det hus, fastigheter eller tomter här i bygden som kan bli en bostad för de som med söker med ljus och lykta för att få bli Norabor?

Kan vi få din hjälp?

Se dig omkring lite extra i din by. Finns hus som behöver glada röster innanför ytterdörren, lampor tända året om. Vet du någonstans där nya bopålar kan slås ner eller finns en fastighet som kan komma ut till försäljning? Känner du ägarna eller vet vem som fastigheten tillhör?

Ju flera som hittar en möjlig bostad i bygden ju fler blir vi som bidra att utveckla trakten.

Hör av dig till oss i Norabygdens Framtidsgrupp och berätta.

Vill du delta i kontaktgrupp med inventeringen så säg till. Du behövs.

Projektet är ett samarbete mellan Nora Hembygdsförening och Nordviksskolan tillsammans med Kramfors Kommun och Leader Höga Kusten.

P-Å Nordquist  Kristina E Sundbaum  Bruno Fahlen  Roger Svanholm  Bengt Könberg

070 – 592 59 40          070 – 536 58 28         070-2002070    0706001449          0706971109

‘Tomtarna’ Per-Åke, Roger, Bruno & Bengt bjöd på glögg o informerade om husinventering, Norahemsidan mm.

Eldveckan i Höga Kusten vecka 44

Söndag 31 oktober klockan 12 – 15 på Hembygdsgården i Gräta.
Bagarstugan öppen, kom och prova på, köp nygräddat Tunnbröd direkt från hällen.
Kolbullar samt kaffe serveras.

Fredag 5 november klockan 18:00 på Båtmanstorpet i Salom.
Berättarafton för stora & små, om Allhelgona, traditioner, spöken mm.
Samling vid byvägen i Salom, bredvid Salom 111, för promenad i skymningen upp till Båtsmanstorpet,
Där det berättas historier, bjuds på korv med bröd, saft o kaffe.
Du får GÄRNA själv berätta nån skröna eller historia.
Fritt för barn, frivillig entrépeng för vuxna. ANMÄLAN senast Onsdag 3 november till 0705925940, Per-Åke, begränsat antal.
Kom gärna utklädd.
Välkomna
önskar
Nora Hembygdsförening

Allhelgonahelg

Vandring ErikDaniels-leden Skullersta-Holsklippen 24 okt

Söndag 24 oktober. Anmälan senast 20 oktober till Åke Öberg 070-357 1812. Ta med eget fika. Vi vandrar ED-leden från Skullersta till Holsklippen och vi passerar två ED kojor. Framme på Holsklippen fikar vi och bjuds på en fin utsikt över Norabygden. Arr STF / samarr Nora Hembygdsförening.

  • Senaste datum för anmälan: 20/10
  • Samling: Närköp Klockestrand , 10:00
  • Plats: ED-leden Skullersta-Holsklippen
  • För vem? Alla
  • Pris: Gratis
  • För mer information och anmälan: Åke Öberg 070-357 18 12
Höstvandring på ED-leden.

Superlyckad Landsbygdskväll i Lövvik

En kväll där alla Höga kustens kommuner tillsammans med Leader Höga kusten och Hela Sverige ska Leva gav möjlighet till såväl information som inspiration över nätet för fortsatt utveckling av traktens Varumärke under temat Bo och Leva i Höga kusten.

Vi fick följa goda exempel på kreativa satsningar från olika bygder i Höga Kusten. Allt från en entusiastisk ”ny-startare” i Ramsele till Nätradalens goda exempel på nybyggaranda i Sidensjö och eldsjälar i Häggdånger som övertagit både drift och lokaler av sin bygds skola. Härliga exempel som skapar tilltro till Höga kustens redan väletablerade goda Varumärke som en trakt där man vill bo leva och verka.

Norabygdens Framtidsgrupp spetsade arrangemanget med att anordna det digitala programmet på Lövviks föreningshus över filmduk där 29 engagerade personer samlades och deltog med synpunkter och förslag i ett lokalt ’brake-out room’ i konferensen.

Flytta till landet.  Undersökning visar att 900 000 svenskar vill leva och bo på landsbygden men var finns boendemöjligheterna? Thomas Norrby SLU säger: – Vi måste få upp känslan av mervärdet att bo på landet.  Ca 1000 välutbildade personer per år vill bli småbrukare.

. Man ska kunna känna sig stolt över att bo på landsbygden. Förändringar och drömmar om utflytt från storstadsområden är nu en verklighet. Men förutsättningar med bredband måste finnas ute i bygderna. Granngemenskap och föreningsliv står högt på listan. Skola till barnen och lokal service är också viktiga faktorer. Vi måste skapa förutsättningar för eldsjälar som vill engagera sig för en bygds utveckling.

Nätradalen presenterade goda exempel med bostadsutveckling i Sidensjö med omnejd. Vi fick ta del av vad som händer i Sidensjö genom filmprestation av lokala företrädare.

Både ny villabebyggelse, satsningar på Trygghets- och Omsorgsboende har blivit en verklighet där. Eldsjälar har engagerat sig i nära samarbete med Sidensjö sparbank och lokala föreningen Bygdsam som är projektägare till ett utvecklingsprojekt som nu har blivit verklighet.

Bra med lokal bank som vet värdet på fastigheterna. Strandnära miljöer med gamla hus och ladugårdsbyggnader är drömmen för många. Thomas Edblad, f.d. VD Sidensjö Sparbank, informerade om den problematiska förutsättning som råder med finansiering av byggande på landsbygd där regler från Finansinspektionen innebär att 85% av bostadsvärdet ska utgöra grund för låneutrymme. Det är alltså marknadens prissättning av befintliga fastigheter som styr vad man kan få låna till en nyetablering.

Nordingrå är på gång. Återigen är detbetydelsefullt med eldsjälar. Vi fick via film följa med Örjan Lööf och Mari Hällstrand som berättade om hur man i Nordingrå utvecklat Vision 2025. Olika arbetsgrupper har startat ett flertal större ideella och viktiga satsningar för bygdens utveckling. En arbetsgrupp för inventering av ej fullt nyttjade hus och fastigheter i bygden är snart genomfört. Det har bildats en Facebook grupp med 680 intresserade medlemmar i dag som noga följer om det kommer ut fastigheter till försäljning eller uthyrning.

Vi i Norabygden har varit kreativ under åren. Vi har både ny affär och bensinmack och faktiskt en fin skola som sedan tidigare är produkter av eldsjälar i bygden. Tyvärr står nu vår fina skola mestadels tom idag och våra yngre barn har en lång jobbig skolväg till en skola som idag är både trångbodd och i sämre skick än vår egen lokala skola i Torrom. Kanske vi bör titta lite närmare på Häggdångers goda exempel. Mera på gång i Norabygden? Jovisst. Nu startar även vår inventering av hus och fastigheter som skulle kunna nyttjas i högre grad.

En del turistsatsningar har kommit igång med bl.a. ny brygga till Storön och insatser vid våra besöksmål som Valkallen m fl. Nytt B&B på GaviksTorpet är också i full gång. Hembygdsgården är nyrestaurerad och nyinvigd av Landshövdingen. Inflyttning med yngre familjer är en verklighet. Kön är lång till de fastigheter i Norabygden som kommer ut till försäljning. Kanske vårt inventeringsprojekt kan lösa några knutar till ökat nyttjande av befintliga fastigheter men även inspirera till att vi får igång nybyggande i vår del av Höga kusten i likhet med Sidensjösatsningarna.

Framtidsfrågor just nu: Frågor som önskades få en djupare diskussion och skickades vidare till Norabygdens Framtidsgrupp var: – Bredband i hela vår bygd. – Telefontillgänglighet i hela vår bygd. – Tillgänglighet vintertid – Snöröjning utanför kommunal försorg. – Bilpoler i glesbygd. 
Framtidsgruppen önskade få fler engagerade och uppmanade till kontakt och att följa bygdens hemsida för information och dialog www.norabygden.com.

Tack Lövviks föreningshus med era företrädare som ordnade den digitala tillgängligheten till programmet för kvällen. Så även ni som ordnade det goda fikat vid kvällen. Hos er i Lövvik kommer en stor satsning med utveckling av utomhusscen mm snart att bli verklighet om finansiering kan ordnas enligt er plan. Härligt!

För en lyckad Landsbygdskväll i Lövvik – alla vi stolta Landsbyggare!

Norabygdens Framtidsgrupp

K E Sundbaum

God uppslutning, 29 personer kom till Lövvik för att gemensamt följa den webbsända Landsbygdskvällen. Foto P-Å Nordquist.