Nora kyrka

Nora kyrka. Foto: Anna Palmbo Bergman.

Verksamheter

Gudstjänster 
Församlingsaftnar 
Konfirmandundervisning 
Barn/ungdomsverksamhet 
Dop, Bröllop och Begravningar 
Diakoni

Pastorsexpeditionen

Öppet Tisdag och Torsdag kl 10:00- 12:00
Telefon:  0613-30005

Nora-Skogs församling

För mer information om Nora-Skogs församling tryck här.

Historia

Nora församling är en av de äldsta församlingarna i Ångermanland. Kyrkan har troligen alltid varit belägen på sin nuvarande plats, i socknens geografiska mitt. Hit kunde man komma sjövägen både från älvens stränder genom Norafjärden och österifrån genom Edsviken och nuvarande Norasundet.

På 1200-talet uppfördes en stenkyrka på platsen. Av denna kyrka som beskrevs som liten och mörk finns inga lämningar kvar. Den gamla kyrkan revs 1804. Ett par år tidigare hade kyrkobyggmästaren Simon Geting framlagt minst två förslag med ritningar till en ny kyrkobyggnad. Ett förslag med tornet i öster och ett förslag med tornet i väster. Förslaget med tornet i väster stadfästes och det var bråttom att påbörja det nya kyrkbygget. I en skrivelse säger man att den gamla kyrkan var obrukbar och skulle man kunna hålla gudstjänst nästa vinter så måste den nya bli färdig på ett halvår. Arbetet fortskred med det nya kyrkobygget och våren 1806 var den nya kyrkan klar för invigning. Kyrkan rymde nu runt 1000 personer. Kyrkan har sedan restaurerats flera gånger under årens lopp, 1858 då nuvarande altaruppsats, predikstol och ett par kristallkronor tillkom. Ytterligare restaureringar genomfördes 1914 och 1979-1980.

Inventarier

Dörrarna på båda sidorna om altaret, altarringen och barriären på läktaren har bonden Pehr Dahlquist i Nordvik gjort. Han blev sedermera utsedd till ornamentsnickare för hela länet av Länsstyrelsen pga. sina färdigheter. De nuvarande skulpturerna i nischerna i altaruppsatsen är gjorda av Norasonen och konstnären Hampe Svanberg. De föreställer apostlarna Petrus och Johannes.

Altaruppsatsen i Nora kyrka.

Prediksstolen är ett verk av byggmästare M. Kärrlander i Boteå.

Predikstolen i Nora kyrka.

Dopfunten är det enda som övertogs från den gamla kyrkan. Den är från 1200-talet och av gotländsk kalksten. Troligen är den ett verk av en lärjunge till bildhuggare Sigkraf. En ljuskrona av böhmisk kristall från 1700-talet är placerad över dopfunten.

I sakristian förvaras ett exemplar av Gustav Vasas bibel från 1541.

Gamla bilder 

Följande foton är tagna ur Rut Parkmans fotoalbum.Annonser
%d bloggare gillar detta: