Studiecirkeln som fortsätter.

Vi fortsätter vår studiecirkel om det historiska Nora socken, och ser väldigt gärna fler deltagare. Tidigare var fokus på ett antal byar i socknen runt 1850 och förhållandena kring laga skiftet.

Nu är tanken att specialstudera andra skeenden i Noras historia , som verkar särskilt intressanta t.ex ryssbränningarna, svältåren under slutet av 1860-talet och  vad har arkeologiska utgrävningar och fynd gett oss för kunskap. Lära oss att söka i arkiv både digitalt och med studiebesök i olika arkiv, bl.a länsarkivet.

Så om du också tycker det verkar intressant, kom med på vår uppstartsträff  Tisdag  den 3 oktober kl. 19.00 i Östanö Skola

 

Ännu en Erik-Daniels koja funnen.

Den här gången på Hornöbergets norra del. Lars Högberg, privatspanare på arkeologiska fynd gjorde upptäckten nu i sommar, när han vandrade runt på berget för att dokumentera andra tecken på mänsklig historisk aktivitet.

Otvetydigt och definitivt ett verk av Erik Daniels säger Hans Öhman som har inventerat samtliga av de nu kända 21 kojorna, kanske den sista inte är upptäckt än.Ett ypperligt tillfälle att till en större publik, sprida historien om fattighjonet som omhändertogs enligt dåtidens socialhjälp.

Höga Kusten Hotellet som anlägger stigar på berget, och tar fram en ny karta i skala 1:10.000, rekognoserad den här sommaren, får nu ytterligare ett utflyktsmål. Kanske den här upptäckten inspirerar fler att också vandra ED-leden till övriga kojor i Nora socken.