Invigning av Erik-Daniels-skulpturen i Träffpunkten ICA Strömmen

Så är den då invigd under pompa & ståt, skulpturen föreställande Erik Daniels, som drar sin kälke efter sig med alla sina tillhörigheter.

Konstnären Åke Melin, Salteå, berättade inför ett drygt 20-tal intresserade om de tankar han fått kring Erik Daniels, bla vid samtal med nu framlidne Knut Åkerlund. Knut var den som sökte fram och sammanställde mycket av de uppgifter vi idag har om denne särling Erik Daniels, som det än idag syns spår av, i form av de ’kojor’ som finns runt om i Norabygden, c:a 20 st har hittills hittats, och en led har röjts mellan de flesta av dessa kojjor, Erik-Daniels-leden.

Erik-Daniels lär ska ha haft en kälke som han drog runt med, möjligen sedd i Grubbe av några ’ögonvittnen’ från förr, men om o var den ev finns kvar idag, kan ingen ge svar på.

Nu finns skulpturen att beskåda vid entrén till Träffpunkten ICA Strömmen.

Efter att skulpturen avtäckts, bjöd ICA Strömmen på festligt bubbel, tårta och kaffe.