”Alla barn är allas barn” (Olof Palme)

Öppet brev till Sveriges makthavare!

”Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet tills vidare från alla resor till Afghanistan.” (UD)

Skulle du vilja skicka ditt barn till Afghanistan? Ett land där det råder osäkerhet, krig och skräck. Skulle du låta ditt barn gå till skolan om du visste att han eller hon har stor risk att trampa på en mina? Vilken framtid skulle din flicka ha i ett land där bara 18 procent av kvinnorna över 15 år är läskunniga, där många tidigt är bortgifta och där 87 procent har misshandlats av en make?

Som lärare på Språkintroduktionsprogrammet i Umeå vill vi vittna om hur våra afghanska elever är arbetsvilliga trots de oerhört svåra upplevelser de har gått igenom och den inhumana asylprocess som de är inne i. De drömmer om en framtid utan förföljelse och rädsla över morgondagen. De har redan anpassat sig till det nya samhället, ställer frågor för att förstå våra oskrivna regler och har börjat få svenska vänner i fotbollsklubben, foto- eller teaterföreningen. Våra elever vill studera och skratta och vara barn.

Sverige borde se dem som en stor tillgång för landets framtid. Alla studier visar att det är långsiktigt positivt för Sveriges ekonomi att ta emot flyktingar. (Lars Fredrik Andersson docent i geografi och ekonomisk historia)

Många av våra elever har varit förföljda på grund av sin religion, etnicitet eller politiska tillhörighet. I skolan pågår hela tiden integration. Det sitter barn från många olika länder i våra klassrum och diskuterar, på svenska, om mänskliga rättigheter, likabehandling och barnkonvention. Så dumma har vi varit att vi lärt våra elever att tänka kritiskt, som man ju ska i vår svenska skola, så kloka är de att de ställer frågor som till exempel: ”Varför bara vi afghaner?” Vad ska vi svara?

Att skicka tillbaka barn, till ett ställe där det råder fattigdom, krig, skräck och död är helt oacceptabelt. Den svenska regeringen måste backa, tänka om och försäkra sig om att de här barnen får en värdig framtid här i Sverige! I Afghanistan väntar ingen framtid på dem!

Aurore Gardès-Cherif, lärare i Umeå

Karin Högström, lärare i Umeå

Katarina Nilsson, lärare i Umeå

Anna-Carin Eby, lärare i Umeå

Projektmöte i Lövvik

Idag hade vi ett spännande projektmöte i Lövvik. Vi fick bland annat höra vad Destination Höga Kusten arbetar med för hela världsarvet och som vi kan ha nytta av i vårt projekt, bland annat påverkan på myndigheterna vad gäller skyltning. Klicka på bilden så ser du vad dom gör och vill göra: (här finns också många läckra filmer …)

destination-hoga-kusten

Flera av våra duktiga mathantverkare och leverantörer var med på mötet och vi ska inom kort träffas igen för att prata om vad projektet kan bidra med i deras utveckling – och vad dom kan göra tillsammans.

Vi gick också igenom projektets syfte och mål. Se mer om detta här.

Tack till Lövvik för gott fika och en utmärkt lokal med superbra skärm!

 

Protokoll från årsstämman i Noramacken

En ny styrelsemedlem invaldes – Petra Ödling – som ersätter avgående ledamoten Katarina Viberg. Två nya revisorer valdes, Anders Eriksson Kramfors och Lars Ivar Åkerlund Torrom, som ersättare för avgående revisorerna Åke Rönnberg, Grönsvik/Härnösand och Lennart Edholm Ramsta.

Se vidare i det bifogad protokollet – arsstammoprotokoll-2015-1620161003

Akvarellmålning

akvarell2

Välkommen till en kurs i akvarellmålning. Lars-Erik Kjellman, utbildad på konstfack och bildlärare under 45 år kommer att under tio torsdagsförmiddagar lära ut grunderna i akvarellmålning. Vill du också vara med så ring och anmäl dig till Studieförbundet Vuxenskolan på tel. 0612-141 91. Pris för kursen är 1600 kr.

Tid: kl 10.00–12.15

Plats: Östanö skola, Noraström – hitta hit!

Datum: torsdag 15 september