Superlyckad Landsbygdskväll i Lövvik

En kväll där alla Höga kustens kommuner tillsammans med Leader Höga kusten och Hela Sverige ska Leva gav möjlighet till såväl information som inspiration över nätet för fortsatt utveckling av traktens Varumärke under temat Bo och Leva i Höga kusten.

Vi fick följa goda exempel på kreativa satsningar från olika bygder i Höga Kusten. Allt från en entusiastisk ”ny-startare” i Ramsele till Nätradalens goda exempel på nybyggaranda i Sidensjö och eldsjälar i Häggdånger som övertagit både drift och lokaler av sin bygds skola. Härliga exempel som skapar tilltro till Höga kustens redan väletablerade goda Varumärke som en trakt där man vill bo leva och verka.

Norabygdens Framtidsgrupp spetsade arrangemanget med att anordna det digitala programmet på Lövviks föreningshus över filmduk där 29 engagerade personer samlades och deltog med synpunkter och förslag i ett lokalt ’brake-out room’ i konferensen.

Flytta till landet.  Undersökning visar att 900 000 svenskar vill leva och bo på landsbygden men var finns boendemöjligheterna? Thomas Norrby SLU säger: – Vi måste få upp känslan av mervärdet att bo på landet.  Ca 1000 välutbildade personer per år vill bli småbrukare.

. Man ska kunna känna sig stolt över att bo på landsbygden. Förändringar och drömmar om utflytt från storstadsområden är nu en verklighet. Men förutsättningar med bredband måste finnas ute i bygderna. Granngemenskap och föreningsliv står högt på listan. Skola till barnen och lokal service är också viktiga faktorer. Vi måste skapa förutsättningar för eldsjälar som vill engagera sig för en bygds utveckling.

Nätradalen presenterade goda exempel med bostadsutveckling i Sidensjö med omnejd. Vi fick ta del av vad som händer i Sidensjö genom filmprestation av lokala företrädare.

Både ny villabebyggelse, satsningar på Trygghets- och Omsorgsboende har blivit en verklighet där. Eldsjälar har engagerat sig i nära samarbete med Sidensjö sparbank och lokala föreningen Bygdsam som är projektägare till ett utvecklingsprojekt som nu har blivit verklighet.

Bra med lokal bank som vet värdet på fastigheterna. Strandnära miljöer med gamla hus och ladugårdsbyggnader är drömmen för många. Thomas Edblad, f.d. VD Sidensjö Sparbank, informerade om den problematiska förutsättning som råder med finansiering av byggande på landsbygd där regler från Finansinspektionen innebär att 85% av bostadsvärdet ska utgöra grund för låneutrymme. Det är alltså marknadens prissättning av befintliga fastigheter som styr vad man kan få låna till en nyetablering.

Nordingrå är på gång. Återigen är detbetydelsefullt med eldsjälar. Vi fick via film följa med Örjan Lööf och Mari Hällstrand som berättade om hur man i Nordingrå utvecklat Vision 2025. Olika arbetsgrupper har startat ett flertal större ideella och viktiga satsningar för bygdens utveckling. En arbetsgrupp för inventering av ej fullt nyttjade hus och fastigheter i bygden är snart genomfört. Det har bildats en Facebook grupp med 680 intresserade medlemmar i dag som noga följer om det kommer ut fastigheter till försäljning eller uthyrning.

Vi i Norabygden har varit kreativ under åren. Vi har både ny affär och bensinmack och faktiskt en fin skola som sedan tidigare är produkter av eldsjälar i bygden. Tyvärr står nu vår fina skola mestadels tom idag och våra yngre barn har en lång jobbig skolväg till en skola som idag är både trångbodd och i sämre skick än vår egen lokala skola i Torrom. Kanske vi bör titta lite närmare på Häggdångers goda exempel. Mera på gång i Norabygden? Jovisst. Nu startar även vår inventering av hus och fastigheter som skulle kunna nyttjas i högre grad.

En del turistsatsningar har kommit igång med bl.a. ny brygga till Storön och insatser vid våra besöksmål som Valkallen m fl. Nytt B&B på GaviksTorpet är också i full gång. Hembygdsgården är nyrestaurerad och nyinvigd av Landshövdingen. Inflyttning med yngre familjer är en verklighet. Kön är lång till de fastigheter i Norabygden som kommer ut till försäljning. Kanske vårt inventeringsprojekt kan lösa några knutar till ökat nyttjande av befintliga fastigheter men även inspirera till att vi får igång nybyggande i vår del av Höga kusten i likhet med Sidensjösatsningarna.

Framtidsfrågor just nu: Frågor som önskades få en djupare diskussion och skickades vidare till Norabygdens Framtidsgrupp var: – Bredband i hela vår bygd. – Telefontillgänglighet i hela vår bygd. – Tillgänglighet vintertid – Snöröjning utanför kommunal försorg. – Bilpoler i glesbygd. 
Framtidsgruppen önskade få fler engagerade och uppmanade till kontakt och att följa bygdens hemsida för information och dialog www.norabygden.com.

Tack Lövviks föreningshus med era företrädare som ordnade den digitala tillgängligheten till programmet för kvällen. Så även ni som ordnade det goda fikat vid kvällen. Hos er i Lövvik kommer en stor satsning med utveckling av utomhusscen mm snart att bli verklighet om finansiering kan ordnas enligt er plan. Härligt!

För en lyckad Landsbygdskväll i Lövvik – alla vi stolta Landsbyggare!

Norabygdens Framtidsgrupp

K E Sundbaum

God uppslutning, 29 personer kom till Lövvik för att gemensamt följa den webbsända Landsbygdskvällen. Foto P-Å Nordquist.