”Framtid Nora” – en kort lägesrapport

Så här långt har vi kommit. Beskrivningen är kortfattad och vi hänvisar med länkar till producerat material där så är möjligt.

1       Syfte och mål

Syftet med projektet är att mobilisera för näringslivsutveckling på orten och efter den turistväg som löper genom området. Projektet genomförs av ett nätverk av organisationer och företag. Den röda tråden och fokus är fem noder (ortscentra i Norabygden) som har möjlighet att utvecklas genom projektet.

Genom det nya innovativa sättet att arbeta där en operativ arbetsgrupp från hela bygden leder arbetet och där företag och föreningsliv blir referensgrupper, med Kramfors Kommun som en aktiv samarbetspartner, förväntas de konkreta målen vara nya besöksanledningar/-attraktioner, arbetstillfälle och nytt företag.

Läs mer om projektet här.

En bildpresentation av projektet finns här.

 

2       Nuläge och pågående arbete

Projektgruppen har hittills haft 5 protokollförda sammanträden där planering, avstämning och idédiskussioner präglat dagordningarna. Praktiskt arbete har sedan försiggått i våra fokusgrupper med inriktning på marknadsföring, eco-energi i glesbygd, leder och utveckling av affärer relaterade till lederna, gemensamt produktionskök för ortens läckerheter, servicepunkten ”Träffpunkten”, evenemangs- och arrangemangssamordning och evenemangsutveckling och ett microbryggeri för tillverkning av ”Erik Daniels vandringsöl”.

Arbetsgrupper har träffats 3 tillfällen x 3 timmar och utvecklat affärsmodeller. Efter dessa träffar har projektgruppen värderat och analyserat utfallet. Efter sommaren kommer vi att ta ställning till vilka idéer som vi tror har långsiktig affärsmässig bärkraft.

Under sommaren och hösten kommer våra noder (Torrom, Ösbygden och Berghamn, Lövvik, Hårsang och Nyadal) att vidareutveckla idéerna och anpassa dessa till de egna förutsättningarna. Här förväntar vi oss också en fördjupad och breddad idéutveckling.

2.1      Hemsida och web-butik

En hemsida för Norabygden har framtagits och har i dagsläget nära 100 följare. Se https://norabygden.com/ och den årskrönika som beskriver viktiga händelser under 2016 och som har starka beröringspunkter med projektets insatser.

Norabygdens historia präglas av initiativkraft och pionjäranda. Detta arv vill vi förvalta väl i detta projekt och har därför påbörjat översyn och presentation av historiskt material relaterat till bygden. Se här https://norabygdenshistoria.wordpress.com/

Projektet har också utbildat 10 ”Nora-korrar” som kommer att bidra med reportage och nyheter på hemsidan. Se exempelvis denna artikel som Monica i Lövvik har skrivit och denna artikel som Kristina har skrivit.

En web-butik håller på att utvecklas. Tanken är att varor ska kunna beställas på nätet och hämtas i ”Träffpunkten”. Se http://butik.sazzex.se/

2.2      Gemensam skyltning

Våra näringsidkare längs Noraslingan är i starkt behov av enhetlig och laglig skyltning. Idéer har utvecklats och kommunicerats med Länsstyrelsen och Trafikverket.

Vi har landat i ett gemensamt synsätt på hur skyltningen bör utformas och ca 12 skyltar med gemensamt varumärke kommer att sättas upp innan sommarsäsongen.

Samlingsskyltar som visar näringsidkarnas läge på en karta kommer att sättas upp på Hornöberget, vid Träffpunkten och eventuellt på en tredje plats.

 

2.3      Norabygdens Eco-energi

Ett utvecklingsområde som vi tror mycket på, och som kommer att stötta näringslivsutvecklingen både direkt och indirekt, är utvecklingen av fossilfri energi för glesbygd. Genom att sätta samman spjutspetsteknologi med gammal beprövad teknik för energiproduktion vill vi utveckla system och kunnande på detta område.

Vi har lokala aktörer och kompetens, vi har råvara och vi har behov av att kunna värma byggnader och skapa el. Vi har kanske också förutsättningar för att skapa spetsutbildning av eco-energitekniker vid Nordviks folkhögskola? Se vidare https://ecoenergiblog.wordpress.com/

2.4      Vandringsleder och utveckling av affärskoncept relaterade till lederna

Genom och i Norabygden finns flera fantastiska vandringsleder. Höga Kustenleden och Erik Daniels leder är särskilt intressanta ur ett näringslivsperspektiv. Även utveckling av besöksturism till Storön ingår i planerna.

Här har vi identifierat viktiga behov av förbättringar (vatten, boende, sträckning, ledstandard mm) och utvecklat ett affärskoncept för en pilgrimsvandring från Bönhamns kapell till Nora kyrka. Se https://norabygden.com/2017/02/22/pigrimsvandring-hoga-kusten/

2.5      Gemensamt produktionskök

I Norabygden tillverkas honung, marmelader, saft mm av hög kvalitet. Vi vill undersöka möjligheterna att utveckla kunnande och kapacitet med gemensamt produktionskök som kan användas för många lokala produkter.

Just nu råder stor osäkerhet kring möjligheterna att få ekonomisk bärkraft i idéerna, och vi behöver göra fördjupade utredningar på många områden (lokal, distribution, produkter, intressenter mm). Fokusgruppen har tills vidare koncentrerat sig på att lista frågeställningar som behöver redas ut.

2.6      Arrangemang och evenemang

Vi har börjat samla och samordna Norabygdens arrangemang och evenemang i vår gemensamma kalender. Vi kan redan skönja ett stort utbud som succesivt växer fram och vi kommer att fortsätta detta utvecklingsarbete i samverkan mellan våra noder. Se https://norabygden.com/kalender/ och en nyhetsartikel som puffar för evenemangen i Lövvik. Se https://norabygden.com/2017/03/21/lovvik-bjuder-in-till-fest-och-glam/

En ny musikkonstellation ”Norakapellet” har bildats i bygden och kommer att dels arrangera och dels förstärka värdet av våra arrangemang.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: